Vacature voor kinderbegleider

niveau C, voltijds/deeltijds, contract van bepaalde duur

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als kinderbegeleider.

Functiebeschrijving

U gaat aan de slag in het stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof. U hebt er een ondersteunende en verzorgende functie die het welbevinden en de veiligheid van de aanwezige kinderen garandeert. U staat in voor de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar, begeleidt hen en stimuleert kinderparticipatie. U verzorgt het dagelijks onthaal en organiseert rust- en spelmomenten.

Aanwervingsvoorwaarden
  • U heeft een diploma of certificaat dat erkend wordt als kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider zoals bepaald door Kind&Gezin.

  • U beschikt over een blanco uittreksel uit het strafregister - model 2.

  • U slaagt voor de selectieprocedure: een interview op woensdag 22 april 2020.

Wij bieden
  • een contract (voltijds of deeltijds) van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020)
  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
  • maaltijdcheques;
  • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van kinderbegeleider is de weddeschaal C1-C3 verbonden. De geïndexeerde bruto maandwedde voor een voltijdse functie in niveau C1 bedraagt minimum 1.927,375 en maximum 3.122,205 euro.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een een duidelijk cv uiterlijk op 31 maart 2020 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals