Vacature voor een groepswerker

niveau B, voltijds, contract van bepaalde duur

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als groepswerker bij de dienst gelijke kansen en preventie.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

U maakt deel uit van de dienst gelijke kansen en preventie. We beogen een warme, leefbare samenleving waar iedereen de kans krijgt om een menswaardig leven te leiden en de kans krijgt om te participeren aan de samenleving. We streven naar een Herentals, waar individuen met verschillende achtergronden met elkaar en door elkaar kunnen leven. Hierbij geven we extra aandacht aan groepen en individuen die moeilijk bereikbaar zijn.

Enerzijds coördineert u de sociale kruidenier. Deze heeft als doel een continue aanbod van basisproducten aan bodemprijzen voor mensen met een laag inkomen te voorzien en het empoweren van deze doelgroep door hen op een actieve manier bij het project te betrekken. Anderzijds zorgt ue voor de goede werking van de ontmoeting. Dit is een plek waar tal van mensen terechtkunnen voor ontmoeting, een luisterend oor, het deelnemen aan activiteiten, … Hiertoe werkt u met een vaste medewerker en tal van vrijwilligers.

Verder staat u ook in voor de opvolging en werking van de openbare computerruimte ’t Peeseeke en de opvolging van enkele andere sociale projecten.

Het werkterrein van de dienst gelijke kansen en preventie omvat onder meer:

 • uitbating ontmoetingsruimte De Cirkel

 • uitbating van de Kringkruidenier en voedselbedeling

 • openbaar computerlokaal ’t Peeseeke

 • buurt- en jongerenwerking in de wijk Diependaal in Herentals

 • opvoedingsondersteuning 

 • gemeenschapsvormende projecten

 • vorming en cursussen

 • vrijetijdsparticipatie

 • diversiteit en internationale samenwerking

 • preventie (gezondheid, afval, diefstal, drugpreventie)

 • coördinatie gemeenschapswachten

 • woonwagenwerking

 
DIPLOMAVOORWAARDEN
 • Houder zijn van een bachelor diploma maatschappelijk assistent of sociale gezondheidszorg.
 
ANDERE
 • In bezit zijn van rijbewijs B.
 
wij bieden
 • een voltijds contract van bepaalde duur tot het einde van het jaar (vervanging), met kans op een contract van onbepaalde duur;

 • glijdende uren;

 • een concurrentiële wedde (weddeniveau B): aan de functie van groepswerker is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde bedraagt voor een voltijdse functie minimum 29.529,38 en maximum 39.856,12 euro;

 • maaltijdcheques van 7 euro;

 • fietsvergoeding of volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer.

 
solliciteren

Bezorg uw sollicitatiebrief, cv en een kopie van uw diploma uiterlijk op vrijdag 5 juni 2020 via mail aan bart.van.ballaer@herentals.be.

Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met Bart Van Ballaer, sectormanager burger en samenleving op het nummer 014-28 50 64.

De kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zullen uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek dat zal plaatsvinden op maandag 15 juni 2020.