Vacature voor een expert mobiliteit

niveau B, contractueel, voltijds, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als expert mobiliteit (m/v).

Functiebeschrijving

Als expert mobiliteit ziet u onder meer toe op de verkeersveilige uitwerking van stedenbouwkundige of wegendossiers. U werkt een duurzaam mobiliteitsbeleid uit, actualiseert het mobiliteitsplan en begeleidt de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.

Aanwervingsvoorwaarden
 • U heeft een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (bachelor, graduaat);

 • Bent u een laatstejaarsstudent, dan kunt u deelnemen aan de selectieprocedure als u bij uw sollicitatie een studiebewijs bezorgt en een verklaring dat u binnen een termijn van maximum vijf maanden zult deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (bachelor, graduaat). U levert het bewijs dat u aan de diplomavereiste voldoet uiterlijk op de datum van de aanstelling.

 • U slaagt voor de selectieprocedure:

  • de schriftelijke test op 18 september 2017 (18 uur);

  • het interview op 2 oktober 2017.

Wij bieden
 • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
 • maaltijdcheques;
 • hospitalisatieverzekering;
 • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie expert mobiliteit is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde in niveau B1 bedraagt minimum 28.949,82 en maximum 39.073,89 euro.

Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma of, als u een laatstejaarsstudent bent, het gevraagde studiebewijs en de verklaring uiterlijk op 30 augustus 2017 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals