Vacature voor een expert duurzaamheid

niveau B, contractueel, voltijds, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als expert duurzaamheid.

Functiebeschrijving

Het stadsbestuur streeft naar een (pro-)actief milieu- en duurzaamheidsbeleid. Het bestuur wordt hierin ondersteund door de dienst omgeving die het milieu-, groen- en duurzaamheidsbeleid van de stad plant, uitwerkt, uitvoert en opvolgt. Op het vlak van milieu staat de dienst in voor een correct vergunningenbeleid, het opzetten van eigen sensibiliseringsacties en milieu-initiatieven. De dienst biedt ook ondersteuning aan landbouwers en bedrijven. Daarnaast zet de dienst ook actief in op duurzaamheid en klimaat.

Als expert duurzaamheid staat u in voor de dossiers in verband met milieu, natuur, dierenwelzijn en duurzaamheid. U verleent beleidsadvies en vervult ondersteunende taken. U sensibiliseert en stata in voor een correcte en klantvriendelijke informatieverstrekking.

Als deskundige heeft u een duurzaamheidsreflex en wilt u werken aan een beter milieu in onze stad. U bent mee verantwoordelijk voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen via allerlei projecten en acties. U coördineert intern en extern de burgemeestersconvenant en zorgt voor een open communicatie naar onze inwoners en werkt actief samen met de scholen, verenigingen en ondernemingen.

Bekijk zeker ook de gedetailleerde functiebeschrijving hieronder.

Aanwervingsvoorwaarden
  • U heeft een diploma in een milieu gerelateerde richting dat toegang geeft tot het niveau B;

  • en u slaagt voor de selectieprocedure:

    • een schriftelijke test op dinsdagavond 12 november 2019;

    • een interview op 5 december 2019.

Wij bieden
  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
  • maaltijdcheques;
  • hospitalisatieverzekering;
  • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van expert is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde bruto jaarwedde in niveau B1 bedraagt minimum 29.529,37 en maximum 39.856,115 euro.

Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie van expert duurzaamheid, krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 27 oktober 2019 aan:

College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals