Vacature voor een expert boekhouding

niveau B, voltijds, contractueel, wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als expert boekhouding (m/v).

functiebeschrijving
 • U geeft ondersteuning aan de uitvoering van het financieel beleid van het stadsbestuur en het OCMW. U ondersteunt daarbij de deskundige boekhouding door onder meer de wetgeving op te volgen en indien nodig procedures aan te passen. U zorgt verder voor een correcte implementatie van de regels en de procedures, geeft feedback over interne controle, bereidt digitale rapporten voor en zorgt voor de financiële boekingen. U staat ook in voor het voeren en afsluiten van de boekhouding, het opstellen van de inventaris en de jaarrekening. Hiervoor heeft u uiteraard inzicht in het decreet lokaal bestuur en in financieel management.  
aanwervingsvoorwaarden
 • U heeft een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (bachelor);
 • U slaagt voor de selectieprocedure:
  • een schriftelijke test op 21 januari 2019;
  • een interview op 5 februari 2019.
wij bieden
 • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen,
 • maaltijdcheques,
 • mobiliteitsvergoeodng (fiets / openbaar vervoer),
 • Aan de functie van expert is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in niveau B1 bedraagt minimum 29.529,37 en maximum 39.856,115 euro.
  Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie van expert boekhouding krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.
solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv uiterlijk op 23 december 2018 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

of info@herentals.be