Vacature voor een administratief assistent dienstverlening & communicatie

niveau D1-D3, voltijds, contractueel, wervingsreserve van twee jaar

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als administratief assistent dienstverlening & communicatie (m/v).

functiebeschrijving
  • U draagt bij tot een kwalitatief hoogstaand onthaal voor het stadsloket. U bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. U onthaalt ze, zowel fysiek als telefonisch en verstrekt correcte basisinformatie over de stedelijke dienstverlening en het stedelijk beleid.  
aanwervingsvoorwaarden
  • U slaagt voor de selectieprocedure:
    • een schriftelijke test op 19 november 2018
    • een interview op 3 of 4 december 2018.
wij bieden
  • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen,
  • maaltijdcheques,
  • mobiliteitsvergoeodng (fiets / openbaar vervoer,
  • aan de functie van administratief assistent is de weddeschaal D1-D3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in het niveau D1 bedraagt minimum 22.701,77 en maximum 31.236,27 euro.
solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv uiterlijk op 28 oktober 2018 aan:
College van burgemeester en schepenen
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

of info@herentals.be