Snoeiwerken in het park van Le Paige

Van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 6 november vinden er snoeiwerken plaats in het park van Le Paige (Nederrij 135). De arboretumbomen en het merendeel van de andere bomen krijgen een onderhoudsbeurt.

Wandelaars blijven welkom in het park, al zal de toegang op bepaalde momenten beperkt zijn.

Aangepaste verkeerssituatie

Tussen maandag 26 en vrijdag 30 oktober snoeit de aannemer de bomen langs de Nederrij en de Poederleeseweg. Dit kan enige verkeershinder met zich meebrengen. 
 
  • De weg blijft wel steeds open voor gemotoriseerd verkeer en voetgangers. 
  • Fietsers moeten tijdelijk een omleiding volgen wanneer de aannemer de bomen langs de Poederleeseweg snoeit. De omleiding loopt via de Wijngaard of de Olympiadelaan.