Subsidie zwaluwkolonie

Zwaluwen zijn gemakkelijk herkenbare en graag geziene vogels. Hun aanwezigheid in de buurt van huizen en boerderijen werd lange tijd als vanzelfsprekend beschouwd. Maar de laatste twintig jaar neemt hun aantal drastisch af. Om de zwaluwen te ondersteunen, geeft de stad een subsidie aan mensen die een huis hebben waar zwaluwen nestelen. De subsidie geldt voor nesten van de huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw (hoewel die laatste geen echte zwaluw is). U kunt de subsidie in juni en juli aanvragen.
 
De subsidie bedraagt:
  • 20 euro per jaar voor een zwaluwkolonie van minder dan drie bewoonde nesten.
  • 35 euro per jaar voor een zwaluwkolonie van drie tot tien bewoonde nesten.
  • 50 euro per jaar voor en zwaluwkolonie van meer dan tien bewoonde nesten.