Subsidie scheiding afvalwater en regenwater

Als de stad nieuwe riolering in uw straat legt, dan moet u op privé-domein het hemelwater scheiden van afvalwater. Het afvalwater komt via het gescheiden stelsel in het riool en vervolgens in de waterzuiveringsinstallatie terecht .

Ook als de stad op uw eigendom een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) aanlegt, moet u afvalwater en hemelwater scheiden. Een IBA wordt meestal aangelegd in buitengebieden waar het aanleggen van een gewone riool te duur is. 

Hemelwater kunt u in beide situaties zelf afvoeren en hergebruiken via een regenput, een regenton of een vijver. U kunt het hemelwater ook op uw gazon opvangen en het daar in het grondwater laten vloeien.
  
Het stadsbestuur geeft een subsidie voor het afkoppelen van het hemelwater van het afvalwater. De subsidie bedraagt 80 procent van uw bewezen kosten met een maximum van 1.250 euro. De subsidie kunt u samen aanvragen met de subsidies voor het plaatsen van een installatie voor het hergebruik van hemelwater en/of infiltratievoorziening.