Subsidie kadervorming sportverenigingen

De subsidies voor kadervorming voor sportverenigingen zijn bestemd voor:

  • pedagogische, methodische en geprogrammeerde vorming en vervolmaking 
  • kaderleden, bestuursleden, trainers, scheidsrechters en actieve leden die de bedoeling hebben in de toekomst verantwoordelijkheid te dragen
  • sportieve en bestuursmatige begeleiding van het sportieve verenigingsleven.