Subsidie voor huur niet-stedelijke cultuurinfrastructuur

Verenigingen die aangesloten zijn bij een door de gemeenteraad erkende adviesraad, kunnen subsidies krijgen voor het huren van een zaal voor een culturele activiteit, wanneer deze zaal zich op het grondgebied van Herentals bevindt en niet wordt beheerd door het stadsbestuur van Herentals. Hiervoor moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen en moeten na afloop de nodige financiële bewijsstukken worden voorgelegd.