Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen

De stad Herentals werkte het afgelopen jaar aan een structuurschets voor de omgeving Wuytsbergen-Ekelen. Onze stad groeit en ook binnen de omgeving Wuytsbergen-Ekelen voelen we dit. Via een structuurschets willen we een antwoord vinden op hoe een dergelijke woonomgeving op een kwaliteitsvolle manier kan groeien met aandacht voor woonontwikkeling, groen, water, mobiliteit, en identiteit.

Structuurschets goedgekeurd

Op 2 mei 2017 heeft de gemeenteraad de structuurschets Wuytsbergen - Ekelen goedgekeurd. De krachtlijnen uit deze studie gelden voortaan voor de ontwikkelingen binnen de diverse strategische gebieden. Hieronder kunt u het eindrapport, de kaartenbundel en het bijhorende gemeenteraadsbesluit raadplegen.

Eindrapport 'studie Wuytsbergen - Ekelen'
Kaartenbundel
Gemeenteraadsbesluit 

Wandeling

Op zaterdag 22 april 2017 organiseerde het stadsbestuur een  buurtwandeling in de omgeving Wuytsbergen-Ekelen. Tijdens de wandeling werd het resultaat van de denkoefening voor de verschillende sites toegelicht. Zo werd die dag het gebied van het Poederkot éénmalig opengesteld voor de buurt, een zeer bijzondere plek temidden van het plangebied.   De buurtbewoners werden bij aanvang hartelijk ontvangen door het RVT Vogelzang. De wandeling eindigde op de site van Mondeléz waar iedereen een drankje en koekje werd aangeboden.
 

Tweede debatavond

Op woensdag 22 juni 2016 organiseerde de stad een tweede debatavond in de foyer van cc 't Schaliken. Tijdens deze avond kregen de bewoners en geïnteresseerden de resultaten van het onderzoek te zien, en ook de krachtlijnen die eruit voortkomen. De stad ging daarna opnieuw in gesprek met de buurtbewoners aan de hand van een interactieve postersessie.

Winnaar fotowedstrijd

De stad Herentals organiseerde een fotowedstrijd. De opdracht luidde: maak een unieke foto waarmee u ons iets wil vertellen over de omgeving Wuytsbergen-Ekelen. Wat ligt in uw omgeving nauw aan het hart? Wat is een kwaliteit van het gebied? Deelnemen kon tot en met 20 juni 2016.

Tijdens de tweede debatavond kozen de aanwezigen de mooiste foto. De heer Yves Creyf werd als winnaar verkozen en kreeg een bon van Helemaal Herentals cadeau. De stad wil daarnaast ook alle andere deelnemers bedanken voor de mooie inzendingen.

Eerste debatavond

Op woensdag 3 februari 2016 vond er een interactief bewonersdebat plaats in zaal ’t Hof. Aan de aanwezigen werd gevraagd om te reflecteren over mobiliteit, wonen en het groen in hun woonomgeving, nu én in de toekomst.