Straat in het Vizier

Straat in het Vizier is een project dat investeringen en zichtbare veranderingen in het kernwinkelgebied mogelijk maakt.

Een slogan voor Herentals

De Herentalsenaar weet van aanpakken. Dat blijkt uit een onderzoek over de eigenheid van onze stad en haar inwoners. Met deze eigenheid wil de stad aan de slag om van Herentals een bruisende stad te maken. Op 27 mei stelde het stadsbestuur het onderzoek voor. U kwam te weten hoe trots we zijn op ons verleden, onze monumenten en ons groen. U kwam ook te weten dat we van een goede grap houden, maar dat het toch wel even duurt voor we iemand van buiten Herentals vertrouwen. De stad gaat nu, samen met u, op zoek naar de perfecte slogan voor de stad. Die slogan moet de eigenheid van de stad omarmen en zal in de promotie van de stad een belangrijke plaats krijgen.

Financiële injectie voor de Zandstraat en het kernwinkelgebied

Dankzij subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de ondersteuning van de provincie Antwerpen en een financiële inspanning van het stadsbestuur kan er in totaal voor 136.000 euro geïnvesteerd worden. Deze financiële injectie moet ervoor zorgen dat de Zandstraat en de rest van het kernwinkelgebied herleeft en opfleurt.

Zandstraat in het Vizier

De focus van dit Europees project ligt in Herentals op de Zandstraat.  Het doel is om de beeldkwaliteit van de Zandstraat en bij uitbreiding van het kernwinkelgebied te verhogen, de samenwerking tussen ondernemers te bevorderen en samen de Zandstraat weer meer op de kaart te zetten.  Naast investeringen en zichtbare veranderingen is het belangrijk om in te zetten op een sterk ondernemersnetwerk waarbij een participatieve aanpak centraal staat.  Door de organisatie van inspraakmomenten, worden ondernemers betrokken bij het project en kunnen zij hun ideeën geven. 

Concrete acties

  • Nog tegen de zomer van 2019 opent de stad in een leegstaand pand in de Zandstraat 25 een starterspand. In dit starterpand kunnen ondernemers werken en elkaar ontmoeten. Doordat ze de kans krijgen om tegen een relatief lage prijs hun onderneming uit te testen leren ze Herentals, de Zandstraat, elkaar en andere ondernemers kennen. Door het opzetten van dit centrum voor nieuwe en jonge ondernemers geven we starters en ondernemers die de stap nog niet durfden wagen, de kans om in het centrum van de stad hun business uit te proberen waardoor er samenwerking en kruisbestuiving kan ontstaan. Naast een plaats waar startende ondernemers hun ei kwijt kunnen, moet dit centrum een ontmoetingsplaats zijn waar verschillende functies samenkomen, waar verbindingen gelegd worden, inspiratie gevonden wordt en ideeën uitgewisseld worden.
  • Het nieuwe parkeerterrein achter het Stadspark telt 72 parkeerplaatsen en is gelegen op een boogscheut van de Zandstraat. Op dit moment ervaren bezoekers van buitenaf het soms als een probleem dat ze niet weten welke richting ze uit moeten. Door te zorgen voor een duidelijke signalisatie van het parkeerterrein richting Zandstraat, wilt het stadsbestuur dit probleem opvangen.  
  • De radio-installatie in de Zandstraat is sterk verouderd en aan vervanging toe. De timing is dat er op dit moment al een offertevraag loopt. Het stadsbestuur zet in op een goed besturingssysteem. De audiovisuele installatie moet voldoen aan bepaalde vereisten zodat ze kan gebruikt worden voor tijdens evenementen van de middenstand zoals bijvoorbeeld tijdens een modeshow van Shop in Thals of een ander event. 
  • Door het openbaar domein aantrekkelijk te maken en in te zetten op terrassen, trekken we de kaart van beleving. Het stadsbestuur wil graag een studie laten uitvoeren waar we concrete aanbevelingen aan overhouden.

          

Straat in het Vizier