Stedenbouwkundige vergunning

Wanneer u werken uitvoert, moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. U hebt een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen uitdoen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig en volstaat een melding bij de stad

De werkzaamheden mogen in geen geval strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Informeer uzelf

Wilt u weten welke voorschriften er van toepassing zijn op een bepaalde locatie? Heeft u vragen over de procedure van de vergunningsaanvraag? Wilt u een voorbespreking voor een project in ontwerpfase? Stel uw vragen aan de dienst ruimtelijke ordening. Probeer uw vragen zo goed mogelijk te omschrijven. De dienst ruimtelijke ordening neemt contact met u op. 

Stel uw aanvraagdossier samen 

Het aanvraagformulier hangt af van de geplande werkzaamheden.

 • eenvoudige dossiersamenstelling (handelingen zonder medewerking architect)
 • uitgebreide dossiersamenstelling (handelingen met architect)
 • technische werken / terreinaanlegwerken (infrastructuurwerkzaamheden, …)

Bij elke aanvraag is er een checklist die weergeeft welke dossierstukken nodig zijn voor een volledig dossier. 

Indiening

U kunt uw dossier op twee manieren indienen:

 • Stuur uw dossier aangetekend op naar stad Herentals, dienst ruimtelijke ordening, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.
 • Geef het dossier tegen ontvangstbewijs af aan het stadsloket (Augustijnenlaan 30). U moet hier geen afspraak voor maken.

Volledigheid en ontvankelijkheid

 • Als uw dossier volledig en ontvankelijk is, ontvangt u een brief van de stad, samen met een overzicht van de verder te volgen procedure. De verdere termijn van de vergunningsprocedure bedraagt dan 75 dagen.
 • Als uw dossier niet volledig ontvankelijk is, ontvangt u ook een brief van de stad, met de reden van onvolledigheid of onontvankelijkheid. U krijgt een overzicht van zaken die niet in orde zijn.

Openbaar onderzoek

In sommige gevallen moet u een openbaar onderzoek laten uitvoeren. De termijn van de vergunningsprocedure wordt dan 105 dagen.

Adviesronde

 • Het stadsbestuur informeert zich vervolgens bij verschillende organisaties (brandweer, Agentschap Natuur en Bos, NMBS, Agentschap wegen en verkeer, milieudienst, technische dienst, …). 
 • De dienst ruimtelijke ordening bundelt alle informatie, gaat de wettelijkheid na van uw plannen en kijkt na of de aanvraag aanvaardbaar is. De dienst legt dit advies voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Besluitvorming en bekendmaking

Het schepencollege neemt  binnen de 75 dagen (of 105 bij een openbaar onderzoek) een besluit.

 • In geval van een goedkeuring krijgt u, naast de vergunning, een brief met uitleg en voorwaarden. 
 • In geval van een weigering krijgt u een brief met hierin een overzicht van uw beroepsmogelijkheden.

Wat brengt u mee?

Informatievraag (eerste afspraak)

U brengt alle bestaande informatie mee over het pand of perceel, en de directe omgeving. 

 • adres of perceelnummer
 • omschrijving van de geplande werkzaamheden
 • foto’s van de locatie
 • een schets van de geplande werkzaamheden
 •  …

Voorbespreking van concreet voorstel (tweede afspraak)

Heeft u een concreet idee of voorstel op basis van de verkregen informatie? Maak dan opnieuw een afspraak voor een voorbespreking. Een voorbespreking bevordert een vlotte afhandeling van uw dossier. U brengt mee: 

 • analyse van de omgeving (hoe groter uw project, hoe diepgaander de analyse)
 • foto's van het perceel en de aanpalende percelen
 • plan van de laatste vergunning
 • plan van de bestaande toestand
 • plan van de gewenste toestand
 • Een volumestudie
 • Eventueel een maquette

Indiening van het dossier (zonder afspraak)

 • Aanvraagdossier, samengesteld conform de aanstiplijst
 • Plannen minstens in vijfvoud en per adviesverlenende instanties een extra set plannen
 • Overige dossierstukken in viervoud
 • Visum van architect, indien samenwerking met architect vereist