Sportraad

De sportraad wil de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven stimuleren bij alle inwoners van Herentals. De raad adviseert het stadsbestuur over het sportbeleid en het gebruik van sportaccommodatie en organiseert evenementen om Herentals sportief op de kaart te zetten. De raad komt elke eerste donderdag van de maand bijeen, uitgezonderd in augustus. De raad organiseert eenmaal per jaar een algemene vergadering en behandelt aanvragen voor de erkenning van Herentalse sportverenigingen.

Meer informatie
 
Voorzitter Piet Thys, Koulaak 49, tel. 0475-51 95 78, sportdienst@herentals.be