Coronamaatregelen en -richtlijnen sportkampen

Bubbels
 • We mogen sportkampen organiseren als we werken met bubbels van maximaal 50 personen met een vaste samenstelling.
 • Alle kinderen en monitoren zijn inbegrepen bij deze 50 personen.
 • Binnen deze bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet men geen afstand houden en geen mondmasker dragen.
 • Elke bubbel blijft één week behouden. Als een deelnemer maar twee van de vijf dagen deelneemt, dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49 personen. De ‘vrije’ plaats wordt niet door iemand anders ingevuld.
Ouders
 • Het is aangeraden om, indien mogelijk, broers en zussen in te schrijven voor dezelfde bubbel.
 • Als ouder bent u niet inbegrepen in de bubbel van 50 en dient u zich aan de geldende maatregelen te houden. Dit wil zeggen dat u een mondmasker draagt bij het brengen en ophalen van de kinderen, uw handen desinfecteert bij het binnenkomen en de sociale afstand respecteert.
Deelnemers
 • Kinderen die behoren tot de risicogroep mogen inschrijven mits toestemming van de ouders, voogd of huisarts. U dient als ouder aan te geven op de medische fiche dat uw kind tot deze risicogroep behoort.
 • Kinderen die ziek waren binnen de vijf dagen voor de start van de activiteit, mogen niet deelnemen. Ook als een kind tijdens de activiteit ziek wordt, mag het niet meer deelnemen. U bent als ouder verantwoordelijk om geen zieke kinderen te laten deelnemen.
 • Kinderen jonger dan twaalf jaar zijn minder een bron van besmetting en minder vatbaar voor het virus. Kinderen en jongeren ouder dan twaalf jaar vormen een groter gevaar voor besmetting. Daarom vormen zij een aparte bubbel. Voor hen is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk wanneer de sociale afstand niet kan gegarandeerd worden. We verwachten dat jongeren (+12 jaar) een eigen mondmasker meenemen naar de werking.
Contacttracing
 • Wij houden voor, tijdens en tot een maand na het sportkamp gegevens van de bubbels, de kinderen en medische fiches bij. Vul deze medische fiche hier in.
 • We houden ook per bubbel een contactlogboek bij. Hierin worden de gegevens verzameld van externe personen die in contact komen met de bubbel. Indien uw kind buiten de sportkampen in contact komt met een besmette persoon, dient u de dienst meteen te verwittigen.
 • Breng ons zeker op de hoogte als uw kind tijdens of na het sportkamp ziek wordt.
 • Wij verzamelen gegevens via uw inschrijving, de medische fiche en het contactregister. In het kader van de coronacrisis worden deze gegevens indien nodig gedeeld met het contacttracerteam.

Nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren op het nummer 014-21 21 86 of het e-mailadres sportdienst@herentals.be. U kan ook de FAQ die de Ambrassade opstelde raadplegen.