Sociaal verhuurkantoor ISOM vzw

Een sociaal verhuurkantoor werkt aan het recht op wonen voor iedereen. In het bijzonder voor de groep van mensen die het moeilijk hebben om op eigen kracht een degelijke en betaalbare woning te vinden.  Het Vlaams Gewest maakt het mogelijk dat een SVK voor haar werking kan worden erkend of zelfs gesubsidieerd. Hiervoor dient het SVK de volgende vier taken uit te voeren:

 1. Woningen op de private huurmarkt huren of in erfpacht nemen om ze, zo nodig na aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, aan een redelijke huurprijs onder te verhuren aan personen op de wachtlijst.
 2. De huurders inspraak- en participatiemogelijkheden bieden. Hen begeleiden en vertrouwd maken met hun rechten en plichten als huurder en hen stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid.
 3. Samen werken met lokale huisvestings- en/of welzijnsactoren en in het bijzonder zelf het initiatief nemen tot het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden met deze actoren.
 4. Openstaan voor alle kandidaat-huurders die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Contact: 014-24 66 36, tom.baeyens@isom.be

Sociaal verhuurkantoor Herentals werkt samen met CAW de Kempen in team Woonbegeleiding Noorderkempen, afdeling wooncoachen

Dit doet een wooncoach:

 • samen met de hulpvrager zoeken naar een gepaste woning
 • de hulpvrager leren hoe je het best winkelt met een beperkt budget
 • samen klussen in en rond de woning
 • ondersteunen bij het op orde brengen van administratie
 • ondersteuning fysiek/mentaal verhuis
 • wegbrengen van afval naar recyclagepark
 • psychosociale ondersteuning in netwerkvorming
 • meegaan naar verschillende instanties.

Wooncoachen is een samenwerking tussen professionelen en vrijwilligers dat duurzaam wonen als doelstelling heeft. De vrijwilligerscoördinatoren investeren veel tijd in het zoeken en ondersteunen van vrijwilligers. De groep vrijwilligers vormt de basis van de werking en het 'uitzenden' van vrijwilligers naar verschillende diensten staat centraal. Team Wooncoachen focust zich op het levensdomein 'wonen'. De vrijwilligers kunnen dus enkel ingezet worden in een traject waarbij een woonprobleem speelt. 

Iedere professionele medewerker kan een wooncoach aanvragen ter ondersteuning van een traject rond het levensdomein 'wonen'.  Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK ISOM vzw) heeft een samenwerkingsovereenkomst met CAW de Kempen.