Speelpleinwerking De Sjallekes (2018)

Nieuw! Vanaf dit jaar kan u uw kind vooraf inschrijven. Dit is niet verplicht, het blijft mogelijk om op het speelplein in te schrijven tussen 8 en 9 uur ’s morgens, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Vooraf inschrijven voor een dag speelplein kan tot woensdag voor de aanvang van een speelpleinweek. Bijvoorbeeld: inschrijven voor een dag tijdens de week van 23 tot 27 juli kan tot en met 18 juli.

U kan vanaf woensdag 2 mei om 9 uur inschrijven via de webshop van sport en jeugd of aan de balie van de afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking. Opgelet: u heeft een account nodig om in te schrijven via de webshop. U kan enkel de kinderen van uw eigen gezin inschrijven.

Heeft u nog geen account voor onze webshop, raden we u aan om er één aan te maken. U meldt zich als nieuwe gebruiker op de webshop en volgt de verdere stappen. U maakt als gezinshoofd een account aan en koppelt uw kinderen aan uw account. Ook als u niet vooraf wenst in te schrijven, maakt u best een webaccount aan. Zo beschikken wij de dag zelf over de juiste informatie om uw kinderen vlot in te schrijven. De webaccount vervangt de informatiefiches.

Speelpleinwerking De Sjallekes is een vakantiewerking die georganiseerd wordt tijdens juli en augustus in de Vrije Basisschool Wijngaard (Wijngaard 9, Herentals). De Sjallekes is er voor alle kinderen geboren tussen 2004 en 2013. De activiteiten worden begeleid door gebrevetteerde animatoren en een hoofdanimator. De kinderen zijn steeds verzekerd tegen mogelijke ongevallen tijdens de werking. De speelpleinwerking staat ook drie weken open voor kleuters geboren in 2014.

Wanneer?

De Sjallekes is open van 2 tot en met 6 juli en van 23 juli tot en met 24 augustus. Kinderen die geboren zijn in 2014 kunnen er terecht van 23 juli tot en met 3 augustus en van 13 tot en met 17 augustus. Er zijn geen zomerwerkingen tijdens het weekend en op feestdagen en brugdagen. De activiteiten vinden plaats van 9 tot 16 uur. Er is tevens mogelijkheid tot vooropvang vanaf 7 uur en naopvang tot 18 uur. Er kan niet voor halve dagen ingeschreven worden. Enkel de kleuters (van geboortejaar 2014, de roze groep) hebben de mogelijkheid voor een halve dag in te schrijven. De ouders kunnen hun kleuter dan tussen 12 en 12.15 uur komen ophalen of kunnen hun kleuter inschrijven tussen 12.45 uur en 13 uur.

Kostprijs?
 
De werking kost 4 euro per dag (2 euro met een vrijetijdspas); de voor- en naopvang bedraagt 0,90 euro per begonnen halfuur. Van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur is de opvang gratis. Bij het laattijdig afhalen van het kind na het sluitingsuur (18 uur) betaalt u 12 euro per kind. De onkostennota wordt na de zomer verstuurd.

Extra info

De kinderen worden opgedeeld in leeftijdsgroepen:

 • roze (kinderen van geboortejaar 2014)
 • rood (2012 en 2013)
 • blauw (2010 en 2011)
 • groen (2007, 2008 en 2009)
 • geel (2004, 2005 en 2006)

De kinderen gaan wekelijks zwemmen in het Netepark:

 • rood: dinsdag
 • blauw: woensdag
 • groen: donderdag
 • geel: vrijdag

Houd bij het klaarmaken van de zwemtas rekening met de dresscode van het Netepark (enkel strakke zwemkledij). Kinderen die niet kunnen zwemmen, gaan enkel pootjebaden en spelen in de speeltuin.

Deelnemers kunnen gratis met de stadsbus meerijden. De uren van de bus zijn:

 • Supermarkt Alvo: 8.15 uur (vertrek), 16.35 uur (terug)
 • School Streepstraat Morkhoven: 8.20 uur (vertrek), 16.40 uur (terug)
 • Parochiecentrum Noorderwijk: 8.25 uur (vertrek), 16.30 uur (terug)
 • Parking VC: 8.35 uur (vertrek), 16.20 uur (terug)

Let op! Er kunnen maximaal 140 kinderen deelnemen. Tijdens de weken dat de kleuters (geboortejaar 2014) naar de werking mogen komen, is het maximumaantal 170 kinderen. Deze maximumaantallen zorgen ervoor dat de werking op een veilige en verantwoorde manier kan blijven verlopen. Wanneer deze veiligheidsgrens is bereikt, kunnen kinderen geweigerd worden. 
 
Inclusief speelplein

Elke vrijdag spelen kinderen met en zonder handicap samen. Ouders van kinderen met een handicap kunnen voor meer info terecht bij de jeugddienst. We willen u vragen om dit aanmeldingsformulier inclusie in te vullen en aan ons terug te bezorgen via e-mail of aan de balie.