Speelpleinwerking De Sjallekes (2019)

Opgelet! U kan uw kind vooraf inschrijven. Dit is niet verplicht, het blijft mogelijk om op het speelplein in te schrijven tussen 8 en 9 uur ’s morgens, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Vooraf inschrijven voor een dag speelplein kan telkens tot middernacht de dag ervoor. Indien u gebruik wil maken van het busvervoer, geeft u dit aan bij uw inschrijving.

U kan vanaf maandag 6 mei om 18.30 uur inschrijven via de webshop van sport en jeugd of aan de balie van de afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking. Opgelet: u heeft een account nodig om in te schrijven via de webshop. U kan enkel de kinderen van uw eigen gezin inschrijven.

Heeft u nog geen account voor onze webshop, raden we u aan om er één aan te maken. U meldt zich als nieuwe gebruiker op de webshop en volgt de verdere stappen. U maakt als gezinshoofd een account aan en koppelt uw kinderen aan uw account. Ook als u niet vooraf wenst in te schrijven, maakt u best een webaccount aan. Zo beschikken wij de dag zelf over de juiste informatie om uw kinderen vlot in te schrijven. De webaccount vervangt de informatiefiches.

Speelpleinwerking De Sjallekes is een vakantiewerking die georganiseerd wordt tijdens juli en augustus in de Vrije Basisschool Wijngaard (Wijngaard 9, Herentals). De Sjallekes is er voor alle kinderen geboren tussen 2005 en 2014. De activiteiten worden begeleid door gebrevetteerde animatoren en een hoofdanimator. De kinderen zijn steeds verzekerd tegen mogelijke ongevallen tijdens de werking. De speelpleinwerking staat ook vier weken open voor kleuters geboren in 2015.

Wanneer

De Sjallekes is open van 1 juli tot en met 12 juli, van 22 juli tot en met 2 augustus en van 12 augustus tot en met 23 augustus. Kinderen die geboren zijn in 2015 kunnen er terecht van 8 juli tot en met 12 juli, van 22 juli tot en met 2 augustus en van 19 augustus tot en met 23 augustus. Er zijn geen zomerwerkingen tijdens het weekend en op feestdagen en brugdagen. De activiteiten vinden plaats van 9 tot 16 uur. Er kan niet voor halve dagen ingeschreven worden. Enkel de kleuters (van geboortejaar 2015, de roze groep) hebben de mogelijkheid voor een halve dag in te schrijven. De ouders kunnen hun kleuter dan tussen 12 en 12.15 uur komen ophalen of kunnen hun kleuter inschrijven tussen 12.45 uur en 13 uur.

Voor- en naopvang

Er is mogelijkheid tot vooropvang van 7 tot 9 uur en tot naopvang van 16 tot 18 uur.

Prijs

De werking kost 4 euro per dag (2 euro met een vrijetijdspas); de voor- en naopvang bedraagt 0,90 euro per begonnen halfuur. Van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur is de opvang gratis. Bij het laattijdig afhalen van het kind na het sluitingsuur (18 uur) betaalt u 12 euro per kind. Indien u niet vooraf via de webshop heeft ingeschreven en betaald, ontvangt u na de zomer een onkostennota.

Busvervoer

Deelnemers kunnen gratis met de stadsbus meerijden. De bus stopt aan:

 • Supermarkt Alvo: 8.15 uur (vertrek) - 16.35 uur (terug)
 • Streepstraat Morkhoven (aan de school): 8.20 uur (vertrek) - 16.40 uur (terug)
 • Parochiecentrum Noorderwijk: 8.25 uur (vertrek) - 16.30 uur (terug)
 • Parking VC: 8.35 uur (vertrek) - 16.20 uur (terug)

Extra info

De kinderen worden opgedeeld in leeftijdsgroepen:

 • roze (kinderen van geboortejaar 2015)
 • rood (2013 en 2014)
 • blauw (2011 en 2012)
 • groen (2008, 2009 en 2010)
 • geel (2005, 2006 en 2007)

De kinderen gaan wekelijks zwemmen in het Netepark:

 • rood: dinsdag
 • blauw: woensdag
 • groen: donderdag
 • geel: vrijdag

Houd bij het klaarmaken van de zwemtas rekening met de dresscode van het Netepark (enkel strakke zwemkledij). Kinderen die niet kunnen zwemmen, gaan enkel pootjebaden en spelen in de speeltuin.

Let op! Er kunnen maximaal 140 kinderen deelnemen. Tijdens de weken dat de kleuters (geboortejaar 2015) naar de werking mogen komen, is het maximumaantal 170 kinderen. Deze maximumaantallen zorgen ervoor dat de werking op een veilige en verantwoorde manier kan blijven verlopen. Wanneer deze veiligheidsgrens is bereikt, kunnen kinderen geweigerd worden. 
 
Inclusief speelplein

Elke vrijdag spelen kinderen met en zonder handicap samen. Ouders van kinderen met een handicap kunnen voor meer info terecht bij de jeugddienst. We willen u vragen om dit aanmeldingsformulier inclusie in te vullen en aan ons terug te bezorgen via e-mail of aan de balie.

Foto's

Tijdens onze activiteiten worden mogelijks sfeerfoto’s gemaakt die gebruikt worden in stedelijke publicaties. Voor het gebruik van gerichte foto’s wordt specifiek toestemming gevraagd aan de betrokken persoon. Wenst u niet gefotografeerd te worden, laat het ons weten. Mail naar jeugddienst@herentals.be of bel 014-21 21 86.