Sirenetest

Op donderdag 4 januari 2018 test het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken tussen 11.45 uur en 13.15 uur de elektronische sirenes van Seveso- en nucleaire bedrijven.
 

De andere testdata in 2018 zijn donderdag 5 april, donderdag 5 juli en donderdag 4 oktober.

Bij noodsituaties kunnen deze sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen. Op het ogenblik van de test wordt een alarmsignaal gegenereerd. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal klinkt uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap 'proefsignaal'.
 
Om een zicht te krijgen op het bereik van de sirenes in Herentals, stelde de stad een korte vragenlijst op. Er worden geen persoonlijke gegevens gevraagd, enkel de locatie waar u zich tijdens de test (ongeveer) bevond. De stad geeft de informatie door aan de dienst alarmering van Binnenlandse Zaken.
 
Wie vragen heeft over deze alarmeringstest kan terecht op de website van het crisiscentrum of op het informatienummer 0800-94 113. U kunt uw vragen of vaststellingen ook overmaken via alerte@ibz.fgov.be.
Sirene