Servaas Daemsstraat en omgeving

Op 1 juni 2018 start een aannemer met de heraanleg van de Servaas Daemsstraat (tussen Ring en Woud), de Bouwerijstraat, Woud en Mussenblok. Naast een nieuw wegdek, komt er ook nieuwe riolering en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun leidingennet. De werken van de nutsmaatschappijen starten een tweetal weken voor de werken aan de weg.
 
De handelaars op de Servaas Daemsstraat blijven bereikbaar, maar tijdens de werkuren kan dat soms wat moeizamer gaan.

Stand van zaken

Update 28 mei
 
Op dinsdag 28 mei rond 17.30 uur gaan de straat en het kruispunt met de Herenthoutseweg terug open voor het verkeer.
 
Update 8 mei 
 

Op maandag 13 mei wordt er in Servaas Daemsstraat gewerkt over de volledige rijwegbreedte aan de zijde van Herenthout. De straat is afgesloten tussen 7.30 en 16 uur.

Update 30 april

 

Op maandag 6 mei wordt in de Servaas Daemsstraat de wegmarkering aangebracht.

Dit betekent:

 • een beperkte toegankelijkheid en hinder tot betreding van uw oprit met uw wagen. Woningen blijven bereikbaar. De kant van Herenthout wordt afgesloten.
 • geen auto’s parkeren op de straat gedurende de werken.
 • niet over de nieuwe wegmarkering rijden zolang deze afgebakend is met kegels

Op vrijdag 3 mei zijn er voorbereidende werken. Uw woningen blijven bereikbaar.

Op maandag 6 mei zal een onderaannemer ook de nieuwe riolering reinigen en inspecteren. Mogelijk kunt u die dag geurhinder ondervinden. Een tip: laat bij geur water stromen in uw bad, douche, lavabo, ... Door het vullen van de sifons lost de geurhinder op.

Update 20 maart 2019
 
Indien het weer het toelaat, start op donderdag 28 maart de asfaltering van Servaas Daemsstraat, Mussenblok en Woud. Op woensdag 27 maart voert de aannemer voorbereidende werken uit.
 
De straten zijn op woensdag 27 maart 2019 vanaf 9 uur afgesloten. Op de rijweg komt een kleefmag. Hier mag u ook met de fiets niet over rijden. 
 
De weg wordt terug opengesteld vanaf vrijdagochtend.

Hulpdiensten kunnen wel passeren. toegang kunnen nemen.
 
De bewoners van de Armand Toremansstraat kunnen op 28 en 29 maart hun woning niet bereiken met de wagen.
 
 
Update 1 maart 2019
 

De aannemer heeft de Servaas Daemsstraat vervroegd open gezet voor plaatselijk verkeer om de hinder voor u als bewoner terug te dringen. Uw straat is echter nog steeds een werf in uitvoering onder aansprakelijkheid van aannemer Crauwels nv.

De zaakvoerster heeft bij het stadsbestuur haar bezorgdheid geuit over meerdere beschadigingen aan het openbaar domein door onzorgvuldig gebruik van zware voertuigen en materiaal voor privédoeleinden van sommige bewoners.

Een aantal vaststellingen:

 • beschadigde rioolluiken door een overrijdende vrachtwagen
 • een betonmixer die spoelwater loost in de nieuwe hemelwaterriolering (achterblijvende betonresten veroorzaken verstoppingen)
 • een tractor die over het fietspad rijdt. De fundering van een fietspad is niet bestand tegen zulke hoge belasting.
 • een vrachtwagen die een container afzet op een nieuwe betonnen greppel

Hoewel de aannemer verantwoordelijk is voor zijn werf, is het uiteraard begrijpelijk dat hij niet wenst op te draaien voor de kosten als gevolg van de aangerichte schade. Bijkomende schade moet vermeden worden en kan niet getolereerd worden. Verdere schade door private acties kan niet zonder gevolg blijven.

Mocht er een aannemer voor u werken gaan uitvoeren op of in de buurt van uw perceel, vraag hem dan van tevoren contact op te nemen met de firma Crauwels via het nummer 014-30.13.10. Zodoende kunnen er afspraken gemaakt worden omtrent bereikbaarheid en tijdstip van uitvoering en kunnen alle partijen in de meest gunstige omstandigheden hun werken uitvoeren.

Update 19/2/2019
 
 • De Brouwerijstraat is toegankelijk via de Ring.
 • Het pleintje is niet toegankelijk. Daar zijn momenteel werken in uitvoering.
 • Vanaf 18 februari is de Servaas Daemsstraat toegankelijk via de Ring. Dit geldt enkel voor bewoners. De straat is nog steeds een werfzone en is niet open voor het doorgaand verkeer. De aannemer brengt extra signalisatie aan om dit aan te geven.
 • Het kruispunt van de Servaas Daemsstraat en de Herenthoutseweg is volledig afgesloten vanaf 18 februari.
 • Ook Zeven Zillen is afgesloten vanaf 18 februari.
 • Vanaf 18 februari werkt de aannemer aan het wegdek in Woud en Mussenblok. De bewoners van deze straten ontvingen een brief met meer informatie.
 
Update 18/2/2019
 
Op maandag 18 februari om 9 uur gaat het kruispunt Oude Dreef, Zeven Zillen en Servaas Daemsstraat open in de richting van Herenthout en het centrum van Noorderwijk.
Zeven Zillen is afgesloten. De aansluiting van de Servaas Daemsstraat met Ring blijft open. Servaas Daemsstraat blijft een werf.
 
Update 4/2/2019
 

Op maandag 4 februari start een aannemer met de heraanleg van het kruispunt van de Herenthoutseweg en de Servaas Daemsstraat. Op de Herenthoutseweg komt een afslagstrook naar links voor het verkeer vanuit Herentals dat de Servaas Daemsstraat wil inrijden. Dit zorgt voor een vlottere doorstroming van het verkeer op het kruispunt. Meer informatie

Update 7/11/2018
 
 • In de Servaas Daemsstraat tussen nummer 24 en Ring voeren de nutsmaatschappijen nog steeds werkzaamheden uit. De straat blijft toegankelijk, ook voor auto's. De aannemer hervat zijn werkzaamheden als de nutsmaatschappijen klaar zijn. De aannemer vraagt om tijdens de werkuren (7.30-16.30 uur) niet te parkeren in de straat. Buiten de werkuren mag u wel parkeren, maar zorg er voor dat hulpdiensten steeds door kunnen.
 • In de Brouwerijstraat is de aannemer begonnen met de aanleg van de fundering van het wegdek.
 • De Servaas Daemsstraat blijft volledig afgesloten ter hoogte van Zeven Zillen en de Oude Dreef. Zeven Zillen en de Oude Dreef blijven bereikbaar via de Servaas Daemsstraat vanuit de richting van de Ring en via Landweg. 
 • In Woud en Mussenblok start de aannemer op 8 november met de werkzaamheden. De straten zijn moeilijk toegankelijk. De aannemer vraagt om tijdens de werkuren (7.30-16.30 uur) niet te parkeren in de straat. Buiten de werkuren mag u wel parkeren, maar zorg er voor dat hulpdiensten steeds door kunnen.

Update 10/10/2018

 • In Woud zijn er tot en met 19 oktober geen werkzaamheden gepland. De straat is niet meer toegankelijk via de Servaas Daemsstraat.
 • In de Servaas Daemsstraat tussen nummer 24 en Ring voeren de nutsmaatschappijen de komende twee weken werkzaamheden uit. De straat blijft toegankelijk, ook voor auto's. De aannemer hervat zijn werkzaamheden als de nutsmaatschappijen klaar zijn. De aannemer vraagt om tijdens de werkuren (7.30-16.30 uur) niet te parkeren in de straat. Buiten de werkuren mag u wel parkeren, maar zorg er voor dat hulpdiensten steeds door kunnen.
 • In de Brouwerijstraat start de aannemer op donderdag 11 oktober met de opbraak van de rijweg, onmiddellijk gevolgd door de aanleg van de riolering. Tijdens de werkuren kan de straat minder toegankelijk zijn.
 • In de Servaas Daemsstraat, van het begin van de werf (Herenthout) tot aan nummer 24, plaatst de aannemer vanaf woensdag 10 oktober straatkolken. De betonnen boord wordt ter plaatse gegoten en in de week van 22 oktober komt er een eerste laag asfalt. De woningen zijn niet bereikbaar met de wagen vanaf maandag 15 oktober rond 8 uur tot het einde van de asfaltwerken. Om de werkzaamheden vlot te laten verlopen, vraagt de aannemer om uw wagen tijdens de werkuren (7.30-16.30 uur) van de werfzone te verwijderen en elders te parkeren.
 • Vanaf woensdag 10 oktober rond 16 uur wordt de Servaas Daemsstraat volledig afgesloten ter hoogte van Zeven Zillen en de Oude Dreef. Zeven Zillen en de Oude Dreef blijven bereikbaar via de Servaas Daemsstraat vanuit de richting van de Ring en via Landweg. 

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Bij regenweer, kan de planning wijzigen. 

Update 21/9/2018

 • De verharding in de Brouwerijstraat wordt NIET opgebroken op vrijdag 21 september 2018. De aannemer stelt deze werken uit naar een latere datum.
 • Op maandag 24 september 2018, tussen 12.30 uur en 16 uur, breekt de aannemer een deel van de verharding in Zeven Zillen op. Tijdens de werken is de Servaas Daemsstraat enkel bereikbaar vanuit de richting van Herenthout.
 • Op dinsdag 25 september 2018 vanaf 8 uur is het kruispunt van de Oude Dreef en de Servaas Daemsstraat afgesloten om de riolering aan te leggen in de richting van Zeven Zillen. De bewoners van de Oude Dreef kunnen hierdoor hun straat niet in- of uitrijden met de auto. De aannemer zorgt ervoor dat de Oude Dreef ten laatste om 16 uur terug toegankelijk is.
 • Vanaf maandag 24 september 2018 voert een nevenaannemer, IGM, werken uit in opdracht van de nutsmaatschappijen. De werkzaamheden vinden plaats in de Servaas Daemsstraat, vanaf Zeven Zillen in de richting van het centrum. De aannemer werkt eerst aan de zijde van de even huisnummers en vervolgens langs de zijde van de oneven nummers. De opritten van de huizen zijn tijdens de werkuren mogelijk niet toegankelijk.

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Bij regenweer, kan de planning wijzigen. 

Update 13/9/2018

Begin oktober:

 • De aannemer start opnieuw in de Servaas Daemsstraat tussen Zeven Zillen en Herenthout.

Laatste weken van september:

 • De nutsmaatschappijen werken tussen Zeven Zillen en Herenthout, en in het deel Zeven Zillen – Ring (centrum Noorderwijk). De doorgang Woud - Zeven Zillen blijft normaal behouden.
 • De aannemer werkt op het kruispunt om riolering aan te leggen in de richting van Zeven Zillen. Deze werken nemen maximaal twee dagen in beslag.
 • De aannemer legt riolering aan de zijde van het centrum. De huisaansluitingen worden verder aangelegd.
 • Op vrijdag 14 september wordt de verharding van het pleintje opgebroken. Begin volgende week legt de aannemer de hoofdriolering tot aan de Brouwerijstraat. Als deze werken vlot verlopen, start de aannemer op vrijdag 21 september aan de riolering in de Brouwerijstraat. Na de rioleringswerken legt de aannemer nieuwe verharding aan.

Afgelopen

 • De Servaas Daemsstraat wordt pas afgesloten vanaf 6 juni.
 • Op 14 mei start Pidpa werken in Woud/Mussenblok. Proximus start die dag in de Brouwerijstraat.

Subsidies

1. Volledige afkoppeling van het hemelwater en het afvalwater

Het stadsbestuur geeft een subsidie voor het aanleggen van een afvoerleiding voor hemelwater naar een hemelwaterput of infiltratievoorziening. De subsidie bedraagt 80 procent van uw bewezen kosten met een maximum van 1.250 euro. Het gaat niet om de kosten van de installatie zelf maar om de kosten voor materiaal en werkuren (afvoerbuizen, bochtstukken, uitgraven van sleuven, heraanplanting van groen of heraanleg van klinkers boven de sleuf, ...)

 

2. Bouw van een hemelwaterinstallatie

Het stadsbestuur geeft een subsidie voor het herbruiken van hemelwater. De subsidie bedraagt 100 procent van de bewezen kosten met een maximum van 625 euro. U kunt aanspraak maken op de subsidie als u het hemelwater hergebruikt voor minimaal één binnenaftappunt (toilet, wasmachine, ...) én een buitenkraantje. De subsidie wordt niet toegekend als de bouw van de hemelwaterinstallatie werd opgelegd in een bouwvergunning.

 
3. Bouw van een infiltratievoorziening voor hemelwater
 
Ook voor het aanleggen van een infiltratievoorziening kunt u een subsidie krijgen van de stad. De subsidie bedraagt 100 procent van de bewezen kosten met een maximum van 625 euro. U kunt deze subsidie enkel aanvragen als u ook recht hebt op de subsidie voor de bouw van een hemelwaterinstallatie. De aanvraag gebeurt via hetzelfde formulier.

Omleiding

Vanaf 6 juni is de Servaas Daemsstraat afgesloten voor het verkeer.

 • De omleiding loopt via de Paradijsstraat, Hezewijk, de Koning Boudewijnlaan, de E313 en de industriezone. (plan)
 • Om sluipverkeer te weren, wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in Schravenhage, een deel van Lankem (richting Hoge Weg) en Landweg (richting Paradijsstraat). De stad zorgt voor snelheidsremmende maatregelen. (plan)
 • Fietsers volgen een omleiding via de De Ghellincklaan en de fietsostrade. (plan)

Planning

De aanleg van de riolering gebeurt in verschillende fases. Telkens wanneer er een deel van de riolering klaar is, volgen de nutsmaatschappijen. Ondertussen werkt de aannemer ook in verschillende fases aan de aanleg van het wegdek.

Volgens de huidige planning, is de heraanleg in de lente van 2019 afgerond.

Riolering

In de nieuwe riolering mag enkel afvalwater stromen. Inwoners zijn dus verplicht om hun regenwater te scheiden van hun afvalwater. De stad heeft hiervoor een expert aangesteld die de inwoners zal ondersteunen bij deze afkoppeling. Voor de afkoppeling en voor het hergebruik van hemelwater kunt u subsidies aanvragen.

Steun

Voor de heraanleg van de Servaas Daemsstraat kan de stad rekenen op financiële steun van het Fietsfonds. Het Fietsfonds is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen.