Schade aan teelten
Aanvraag

Hebt u door omstandigheden (zoals hevige wind, regenbuien of aanhoudende droogte) schade aan landbouwgewassen, dan kunt u hier een bezoek van de schattingscommissie aanvragen voor vaststelling van de schade.

Geef van elk getroffen perceel de oppervlakte, aard van de teelt en de geraamde schade in % per teelt.
Voeg een plan bij waarop de getroffen percelen staan aangeduid.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png eps pict pdf doc docx.