RUP Wuytsbergen-Ekelen

De afgelopen jaren neemt de vraag tot ontwikkeling binnen de wijk toe omdat Wuytsbergen-Ekelen goed gelegen is. Dicht bij het stadscentrum en het station. Toch is het belangrijk dat we deze ontwikkelingen sturen met een duidelijke visie waarbij we de eigenheid van de wijk en de leefkwaliteiten  kunnen behouden

Daarom werd er in 2017 reeds een structuurschets opgemaakt. Hierin werd samen met de bewoners nagedacht over een totaalvisie, waarbij men vooral de samenhang en de identiteit van de wijk wil versterken. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor duurzaam ruimtegebruik en voor een gezond evenwicht tussen wonen en groen. De wijk moet met zijn waardevolle groene elementen een overgang vormen tussen de stad en de Vallei van
de Nete. 

Start- en procesnota ruimtelijk uitvoeringsplan Wuytsbergen-Ekelen

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Herentals organiseert een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Wuytsbergen-Ekelen. De publieke raadpleging loopt van 1 september 2022 tot en met 30 oktober 2022.

De start- en procesnota kunnen hier worden geraadpleegd en liggen ter inzage bij het Stadsloket in het Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, tijdens de openingsuren.

De stad Herentals organiseert een participatiemoment in de vorm van een infomarkt op donderdag 8 september van 18 uur tot 21 uur in Zaal ’t Hof, Grote Markt 41, 2200 Herentals.

Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk 30 oktober 2022 worden ingediend. De reacties moeten aangetekend worden verzonden aan het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals of kunnen tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan het Stadsloket in het Administratief Centrum.