RUP zonevreemde recreatie

Het college van burgemeester en schepenen stelde het studieburea Antea aan voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde recreatie. In Herentals, Morkhoven en Noorderwijk liggen verschillende terreinen voor sport en recreatie volgens het gewestplan zonevreemd. Het gaat bijvoorbeeld om een voetbalveld in landbouwgebied. Met dit RUP wil de stad onderzoeken of de bestemmingen van deze terreinen kunnen worden omgezet naar de juiste bestemming, om zo de sportclubs meer zekerheid en bouwmogelijkheden te geven.

Status

  • Bepaling toekomstperspectief per club of vereniging
  • Opmaak schetsontwerp met bijhorende ontwerp stedenbouwkundige voorschriften conform toekomstperspectief