RUP Recreatiecluster Morkhoven

Het gebied tussen de Streepstraat, de Goorstraat en het fietstraject op de oude spoorlijn Herentals-Aarschot werd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) aangeduid als zone voor lokale recreatie. Om dit te realiseren, moet de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken, dat de huidige bestemming van woonuitbreidingsgebied aanpast.

De stad heeft aan studiebureau Stramien de opdracht gegeven om het gebied in kaart te brengen en de behoefte naar lokale recreatie uit te werken. Naast lokale recreatie gaat het ontwerpbureau ook na welke wooninvulling in het resterend deel van het woonuitbreidingsgebied op termijn wenselijk is, steeds met respect voor de bestaande kwaliteiten van het betreffende gebied.