Retributie aanplakken van affiches door de stadsdiensten

De stad heft een retributie op het aanplakken van affiches door de stadsdiensten op plakzuilen van de stad. De retributie moet betaald worden door de verantwoordelijke of de organisator van de activiteit, zoals deze vermeld is op de affiche. De betaling gebeurt op het ogenblik van de aanvraag of vooraf op rekeningnummer BE79 0910 0008 7733. Vermeld in de overschrijving de naam van de activiteit.
 
Organisatoren brengen hun affiches binnen bij het stadsloket of in sportcomplex De Vossenberg, minstens een week voor ze opgehangen moeten worden. Buiten de kantooruren kan u ook terecht bij de zaalwachters. Zij werken van maandag tot zaterdag van 8.30 uur tot 24 uur en op zondag van 8.30 uur tot 22 uur.

Na betaling van de retributie hangt de stad de affiches op tijdens de wekelijkse plakronde. Als u het bedrag overgeschreven heeft, brengt u ook een stortingsbewijs mee.

De locaties van de plakzuilen zijn:

 • Bibliotheek, Gildenlaan, Herentals
 • Station, Stationsplein, Herentals
 • Hoek Fraikinstraat - Augustijnenlaan
 • Vossenberg, Markgravenstraat 107, Herentals
 • Engelse Wijk, Bergenstraat, Herentals
 • Netepark – ingang Vorselaarsebaan 50, Herentals
 • Stadspark – ingang Belgiëlaan 9, Herentals
 • Helicopterplein, aan het Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30, Herentals
 • Diependaal – buurthuis, Musketstraat 100, Herentals
 • Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 11, Noorderwijk
 • Centrum Morkhoven, Dorpsplein, Morkhoven
 • Café Berkemus, Morkhovenseweg 153, Noorderwijk

Gepubliceerd op 2 januari 2014.