Retributie aanplakken van affiches door de stadsdiensten

De stad heft een retributie op het aanplakken van affiches door de stadsdiensten op plakzuilen van de stad. De retributie moet betaald worden door de verantwoordelijke of de organisator van de activiteit, zoals deze vermeld is op de affiche. De betaling gebeurt op het ogenblik van de aanvraag of vooraf op rekeningnummer BE79 0910 0008 7733. Vermeld in de overschrijving de naam van de activiteit.