Retributie deelname aan kinder- en jeugdactiviteiten

De stad heft een retributie op de deelname aan vrijetijdsinitiatieven. De retributie moet betaald worden door de ouders van de kinderen die deelnemen aan de vrijetijdsinitiatieven. Dit zijn vakantiewerking De Sjallekes, speelpleinwerking NoMo, Buurtspeelpleinwerking Diependaal, de Grabbelpas en de sportkampen.