Retributie voor uitleenmateriaal

De stad heft een retributie op materialen die eigendom zijn van de stad en die worden uitgeleend. De retributie moet betaald worden door de aanvrager. De betaling gebeurt op het ogenblik van de aanvraag. De waarborg wordt minstens twee weken voor de activiteit betaald. Deze waarborg wordt terugbetaald als de materialen in goede staat terugbezorgd of opgehaald zijn.

Gepubliceerd op 3 april 2014.