Retributie plaatsrecht openbare markt

De stad heft een retributie op het plaatsrecht op de openbare markt. De retributie moet betaald worden door iedereen die zich voor de uitoefening van zijn handel of beroep, ongeacht de aard van de koopwaar of inrichting, tijdens de marktdagen op de openbare plaatsen en wegen stelt.

De betaling gebeurt op het ogenblik van de inname van een openbare plaats op de openbare markt. U heeft ook de keuze om per kwartaal of jaarlijks te betalen. Dit forfaitair recht is in éénmaal en vooraf te betalen.