Retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op het gebruik van de openbare ruimte en de nutsvoorzieningen voor evenementen. Deze retributie heeft enkel betrekking op de organisatie van evenementen op het openbaar domein en is een uitzonderingsregeling op de (algemene) retributie voor inname van het openbaar domein. De stad wil een klimaat creëren waarbij organisatoren worden aangemoedigd om evenementen te organiseren zodat de beleving in Herentals stijgt, de administratieve verwerking vereenvoudigt en de klantvriendelijkheid verhoogt.