Subsidies voor projecten sportverenigingen

De projectsubsidies voor sport zijn bestemd voor:

  • de begeleiding van sportverenigingen die externe deskundigheid inhuren om hun verenigingsstructuur te versterken en het vrijwilligersbeleid binnen hun vereniging willen uitbreiden
  • administratieve of logistieke ondersteuning 
  • de ondersteuning van jeugdgerichte sportinitiatieven die door de sportclubs tijdens vakantieperiodes worden ondernomen
  • uitzonderlijke en éénmalige evenementen die door de erkende sportverenigingen worden georganiseerd.