Premie inbraakpreventie

Het stadsbestuur geeft een premie voor het inbraakveilig maken van uw woning. De premie bedraagt 30 procent van de aankoop en/of installatiekosten, met een maximum van 250 euro per woning.

Voorwaarden

  • In de periode 2018-2019 was u het slachtoffer van een inbraak of poging tot inbraak waarvan een proces-verbaal werd opgemaakt.
  • U vraagt de premie aan binnen drie maanden na de feiten.
  • De woning ligt op het grondgebied van Herentals.
  • Er wordt in de woning geen handelsactiviteit of vrij beroep uitgeoefend.
  • U bent bewoner van het huis en u bent ouder dan 60 of u woont alleen.
  • Het kadastraal inkomen van de woning mag niet groter zijn dan 1.490 euro (niet-geïndexeerd).

Verder moet u ook voldoen aan één van de onderstaande criteria:

  • U hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
  • U hebt een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager of gelijk is aan 15.714,49 euro, verhoogd met 2.931,59 euro per persoon ten laste.

Aanvraag

Vóór de aankoop en installatie van de beveiligingsmaatregel, is het aanbevolen een beveiligingsadvies van de diefstalbeveiligingsadviseur van de lokale politie of van de dienst preventie van de stad te vragen. Het advies is gratis. Aan de hand van het advies kunt u gericht beveiligingsmaatregelen aan uw woning uitvoeren.

Van zodra de werken uitgevoerd zijn en u over de nodige facturen beschikt, neemt u contact op met de dienst preventie van de stad om de premie aan te vragen.