Premie personen met een handicap

De stad geeft een premie aan gezinnen die een persoon met een handicap opvoeden. De persoon met de handicap moet tussen 1 januari en 31 december van het jaar voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • tussen 0 en 65 jaar zijn
  • ongehuwd zijn
  • 66 % of 80 % invalide zijn of recht op toeslag hebben
  • in Herentals wonen
  • niet werken
  • geen werkloosheids-, ziekte-,¬†invaliditeits- of pensioenuitkering ontvangen.

Hoeveel bedraagt de premie?