Pop-up organiseren in Herentals

Wil u een pop-up in Herentals organiseren? Hier vindt u alle informatie. Herentals maakt een onderscheid tussen drie soorten pop-ups. Voor elke pop-up gelden andere regels.

Nieuw vanaf 1 januari 2020

Aanvraagperiode pop-up muziekbar

Een pop-up muziekbar voor de zomer van 2020 kan nog aangevraagd worden tot en met zondag 9 februari 2020.

Evenementenvisie

Stad Herentals werkt graag samen met organisatoren die met hun evenement bijdragen aan de evenementenvisie van de stad.

Verbod op wegwerpbekers

Het is verboden om drank te serveren op uw evenementen in wegwerpbekers (tenzij u garandeert dat 90 % van de eenmalige verpakking gescheiden wordt ingezameld voor recyclage). Meer informatie vindt u op https://www.ovam.be/degroenevent.

De pop-up horecazaak

Wat is een pop-up horecazaak?

Een pop-up horecazaak kan een creatieve dynamiek en een nieuwe betekenis geven aan een plek of een buurt. De inrichting van de pop-up zaak is gericht op horeca. Een braakliggend terrein omvormen tot een gezellige bar of een pand tijdelijk inrichten als restaurant behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Wat zijn de beperkingen?

 • Uw locatie wordt maximaal vier keer dertig dagen (120 dagen) per jaar gebruikt als horecazaak. Voor meer uitleg zie "vrijstelling omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen"
 • Enkel achtergrondmuziek is toegelaten. U heeft geen vaste installatie voor dj’s, optredens, enzovoort.
 • Uw locatie wordt veilig bevonden door de bevoegde instanties.
 • De aanvraag gebeurt twee maanden voor u uw zaak wilt openen.
 • Bij inname van openbaar domein betaalt u de retributie.

Welke vergunningen moet ik aanvragen?

De pop-up muziekbar

U kan uw pop-up muziekbar voor de zomer van 2020 nog aanvragen tot en met zondag 9 februari 2020. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing op 2 maart 2020.

Wat is een pop-up muziekbar?

Een pop-up muziekbar biedt naast een plek om gezellig iets te drinken of te eten (pop-up horecazaak) ook een muzikaal programma met dj’s, optredens, shows, … . De bar heeft een vaste geluidsinstallatie om dit mogelijk te maken.

Wat zijn de beperkingen?

 • Er wordt slechts één pop-up muziekbar per deelgemeente per seizoen (winter / zomer) toegestaan.
 • Uw locatie wordt maximaal vier keer dertig dagen (120 dagen) per jaar gebruikt als horecazaak. Voor meer uitleg zie "vrijstelling omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen"
 • Uw locatie wordt veilig bevonden door de bevoegde instanties.
 • De aanvraag gebeurt ten laatste op zondag 9 februari 2020.
 • U bent verplicht om een akoestisch onderzoek (geluidsstudie) te laten uitvoeren door een erkende instantie. Op basis van deze studie wordt het maximaal toegelaten geluidsvolume bepaald (kostenraming: 3.000 euro).
 • U plaatst een geluidsmeter en registreert de gegevens. Deze gegevens worden wekelijks aan het stadsbestuur bezorgd.
 • Bij inname van openbaar domein volgt u de geldende retributie.

Welke vergunningen moet ik aanvragen?

Stap 1: stel u kandidaat als pop-up muziekbar.

Het college van burgemeester en schepenen zal deze zomer één pop-up muziekbar per deelgemeente toestaan. Hiervoor worden alle kandidaturen verwacht ten laatste op zondag 9 februari 2020. Op basis van onderstaande criteria wordt de beste bar geselecteerd.

30 %De locatie van de pop-up zomerbar
 • De openbare veiligheid wordt gehandhaafd.
 • De rust voor omwonenden wordt gegarandeerd (geen overlast of klachten, niet in een woonwijk).
 • De openbare orde wordt niet aangetast (ecologisch verantwoord, milieuvriendelijk).
30 %De verankering van de kernwaarden van Herentals
 • De zomerbar positioneert Herentals als historische hoofdstad van de Kempen (zorg voor historisch, immaterieel of cultureel erfgoed).
 • De zomerbar positioneert Herentals als groene en natuurlijke stad.
40 %De economische stimulans van de lokale handel
 • De zomerbar zorgt voor een stimulans van het lokale ondernemerschap.
 • De zomerbar zorgt voor een meerwaarde op korte termijn in de lokale horeca, toerisme en middenstand.
 • De zomerbar zet maximaal in op de aankoop van lokale producten en diensten.

U kan zich kandidaat stellen door uw zomerbar aan te vragen als een evenement ten laatste op zondag 9 februari. Om uw kandidatuur kracht bij te zetten en aan te geven hoe u inzet op bovenstaande criteria kan u een motivatie kwijt bij 'opmerkingen of aandachtspunten'. U kan ook bijkomende documenten, dossiers, voorbeelden, ... bezorgen aan evenementen@herentals.be

De zomerbars die de gunning krijgen, vragen nadien de nodige vergunningen aan.

Stap 2: vraag de nodige vergunningen aan.

 • Uitbatingsvergunning Horeca
 • Melding omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen klasse 3. 
 • Mogelijks dient u nog bijkomende vergunning bij uw omgevingsvergunning aan te vragen voor bijvoorbeeld een zware koelinstallatie, opslag gassen, lozen afvalwater, stookinstallatie, ...). Controleer dit voor uw pop-up op https://vlaremwegwijzer.navigator.emis.vito.be
 • Bij inname openbaar domein volgt ook een goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

De pop-up winkel

Het stadsbestuur wil ondernemers ondersteunen in het opzetten van een pop-upstore in de winkelstraten van Herentals. Wilt u een pop-upstore opstarten in Herentals? Het stadsbestuur brengt u in contact met eigenaars van leegstaande panden en informeert u over een aantal belangrijke praktische randvoorwaarden.

Vrijstelling omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen

Wie een pop-up horecazaak opent, wordt vrijgesteld van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

De duur van een pop-up horecazaak is vastgesteld op een maximale duur van 4 periodes van 30 aaneengesloten dagen per kalenderjaar en voor zover niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie en/of de functiewijziging begint de periode van 30 dagen te lopen, ongeacht of de functiewijziging de volle 30 dagen gebeurt of de constructie de volle 30 dagen geplaatst blijft. De periodes van 30 dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet.

Het is noodzakelijk en aangeraden om vooraf contact op te nemen met de dienst omgeving van de stad Herentals om te controleren of de geplande bestemming niet strijdig is met de bepalingen in het gewestplan, de plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Opgelet, duurt uw initiatief minder dan twee weken, dan vraagt u een evenementenvergunning aan via het evenementenloket.