Poederleeseweg - grondverwerving

De stad start binnenkort een procedure voor grondverwerving in de Poederleeseweg. De stad en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) willen deze gronden gebruiken om op deze drukke verkeersader vrijliggende fietspaden aan te leggen, ook in Vorselaar en Lille. Op 23 februari stelde de stad haar plan voor tijdens een bewonersvergadering. Toen ging het voornamelijk over de rooilijnen en de onteigeningen. Nog tot 15 maart kunt u opmerkingen op het plan doorgeven. Omdat dit een uitgebreide procedure is, kan de aanleg van de fietspaden zelf nog wel enkele jaren duren.