Overname eeuwenoude stadsarchieven 

Op donderdag 23 juni neemt het stadsbestuur de oude archieven over Herentals, Morkhoven en Noorderwijk symbolisch in ontvangst van het Algemeen Rijksarchief, de federale archiefinstelling. Deze feestelijke gebeurtenis vindt om 19 uur plaats in Moktamee (Bovenrij 30) en wordt opgeluisterd door een aantal lezingen, waarop u ook bent uitgenodigd. 

Programma

19.00 uur: verwelkoming en overdracht

19.30 uur: lezingen

  • Drs. Emma d’Haene (KULeuven)
  • Dr. Jan M. Goris (ere-archivaris Stad Herentals)
  • Dr. Ric Janssens (Universiteit Antwerpen)
  • Drs. Bert Tops (KULeuven, projectmedewerker inventarisatie Stad Herentals)

20.30 uur: receptie

Overeenkomst Rijksarchief

Aan dit evenement gaat een geschiedenis vooraf. Zo gaf het Algemeen Rijksarchief op 30 juni 1992 onze archieven ter bewaring aan onze stad. De overeenkomst gold voor dertig jaar en had te maken met een decentraliseringspolitiek. Lokale besturen werden gestimuleerd om, door middel van het overbrengen van deze kostbare archieven, te investeren in hun historisch archiefwerking. Daarom richtte onze stad destijds bijvoorbeeld het stadsarchief in het voormalige  augustijnenklooster in. Nu, dertig jaar later, verloopt deze overeenkomst. 

Hoewel het Rijksarchief zulke archieven – die eigendom zijn van de Belgische staat – weer centraal verzamelt, sloot het met onze stad een nieuwe overeenkomst af. Het Rijksarchief erkent namelijk het kwalitatieve werk dat de stad afgelopen decennia rond deze archieven heeft verricht. En dan vooral de ambitieuze doelstellingen die het stadsbestuur rond archief- en erfgoedwerking heeft opgesteld. Het Rijksarchief ziet in deze archieven een belangrijke rol weggelegd voor het uitbouwen van die bredere Herentalse erfgoedwerking. 

De oude archieven hebben een fenomenale cultuurhistorische waarde omdat ze van nut zijn om het verleden van de stad in alle mogelijke facetten te reconstrueren. Het waardevolste aspect van deze archieven zijn de eeuwenoude persoonsgegevens die ze bevatten over inwoners die in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven hebben gewoond.

Vandaag worden deze archieven, samen met de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne archieven van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk, geïnventariseerd door het stadsarchief. Het stadsarchief publiceert de inventaris daarna digitaal, waardoor het archief opengesteld wordt voor historisch onderzoek. Het stadsarchief zal het archief mee bewaren in het erfgoeddepot in de Kunstencampus. 

Wilt u erbij zijn op 23 juni? Deelnemen is gratis, maar om praktische redenen moet u zich wel via onderstaand formulier registreren.