Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Ondersteuning Covid kampen

Het stadsbestuur ondersteunt de kampen via een subsidie voor jeugdkampen. Omwille van de drastische maatregelen die verenigingen moeten nemen is de kostprijs van de kampen de lucht in geschoten. Daarom besloot het stadsbestuur om de kampen financieel een extra ondersteuning van 15 euro per deelnemend lid tussen 0 en 30 jaar te bieden bovenop de bestaande subsidie. De kampen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager moet een erkende vereniging zijn;
  • Een vereniging kan de subsidie slechts één keer aanvragen (alle kampen worden gebundeld);
  • Het kamp bevat minstens 4 overnachtingen;
  • De kampen vinden plaats van 1 juli tot en met 31 augustus 2020;
  • Het vrijetijdspastarief wordt toegepast op de deelnamegelden van het kamp. Als de vereniging het vrijetijdspastarief niet toepaste voor de deelnamegelden van het kamp, dan houdt de vereniging zich er aan om deze extra tegemoetkoming prioritair te gebruiken voor de terugbetaling van de helft van de deelnamegelden aan houders van een geldige vrijetijdspas. Verenigingen kunnen de lijsten met deelnemers met een vrijetijdspas laten controleren door de dienst sport, jeugd & evenementen;
  • Als de vragen het beschikbare budget overstijgen, dan worden de bedragen evenredig verdeeld binnen de beschikbare kredieten;
  • De aanvragen worden uiterlijk 12 juli ingediend.