Zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering geeft aan zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming van 130 euro per maand. Dit is een tussenkomst in de kosten voor niet-medische zorg zoals mantelzorg, thuiszorg en residentiële zorg (= verblijf in een woonzorgcentrum bijvoorbeeld). De zorgverzekering is niet hetzelfde als de ziekteverzekering en heeft dus niets te maken met een hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen die ziekenfondsen aanbieden. Personen die recht hebben op de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget, krijgen een hogere tegemoetkoming.

Verplichte verzekering

De Vlaamse zorgverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar. Om lid te worden, moet je aansluiten bij één van de erkende zorgkassen in Vlaanderen.  Je hebt 3 mogelijkheden:

  • sluit aan bij de Zorgkas van je ziekenfonds
  • sluit aan bij de Vlaamse Zorgkas vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 36, 1030 Brussel
  • als je zelf niet bij één van deze zorgkassen aansluit, dan word je automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Je betaalt 52 euro lidgeld per jaar of 26 euro als je in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.

Aanvraagprocedure tegemoetkoming

  • je vraagt de tegemoetkoming aan bij je eigen zorgkas
  • je krijgt van je zorgkas een attest waarmee je kunt bewijzen dat je heel zorgbehoevend bent en/of dat je verblijft in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrische zorgvoorziening.

Meer informatie?