Weidegrond huren?

Het OCMW verhuurt af en toe percelen weidegrond en legt hiervoor een kandidatenlijst aan.  Zodra een perceel vrijkomt voor verhuur aan particulieren, krijgen alle kandidaten op de lijst een mail (of brief) met alle details: ligging, prijs, voorwaarden, bijzonderheden van het perceel, uiterste datum van kandidatuur.   Wanneer er slechts één kandidaat is, wordt het perceel meteen toegewezen.  Zijn er meerdere kandidaten, dan wordt er voorrang verleend aan inwoners van Herentals. Blijven er dan nog meerdere kandidaten over, dan wordt er geloot.

Interesse in weigrond? 

Neem contact met de dienst patrimonium op nummer 014-28 50 50 of nancysneyers@ocmwherentals.be.  Wij geven de voorkeur aan communicatie per mail omdat dit sneller gaat.  Indien dit voor u moeilijk ligt, gebeurt de communicatie per brief.