Wat doet een OCMW?

Een OCMW doet meer dan je denkt

Een OCMW is vooral gekend als de financiële hulpverlener voor mensen met een laag inkomen of schulden.  Dat is de kernopdracht van de sociale dienst, maar zeker niet de enige opdracht. De hulpverlening kan heel divers zijn, individueel of groepsgericht.  Elke hulpvraag wordt onderzocht en de maatschappelijk werkers zoeken naar een passende en haalbare oplossing voor elke situatie.   Dit is onze dienstverlening:

 • Budgetbeheer/begeleiding
 • Hulp bij huisvesting
 • Voorschotten en tegemoetkomingen
 • Begeleiding bij energiefacturen
 • Vormingsaanbod en infocampagnes
 • Juridisch advies
 • Groepsgerichte werking onder andere door ontmoetingsruimte De Cirkel
 • Kringkruidenier met discreet korting-systeem voor doorverwezen klanten
 • Preventieve acties over gezondheid, diefstal,…
 • Thuiszorg
 • Integrale gezinszorg
 • Huis van het Kind
 • Residentiële ouderenzorg
 • Ontmoetingsruimtes
 • Trajectbegeleiding bij langdurige werkloosheid, enz.

Niet enkel helpen, ook voorkomen

Een OCMW wil niet alleen helpen wanneer iemand financiële of andere problemen heeft.  Wij willen problemen ook helpen voorkomen en dat doen we op verschillende manieren. We informeren burgers over onze dienstverlening, over alle rechten die ze hebben, over premies en tegemoetkomingen, maar ook over begeleiding en cursussen.

Hoe werkt een OCMW?

Een OCMW is een openbaar bestuur.  Samen met het stadsbestuur van Herentals werken wij aan het sociale beleid in onze stad.  Stad en OCMW worden geleid door een politiek bestuur: de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (of OCMW-raad).  Deze besturen worden elke 6 jaar verkozen. Alle dienst- en hulpverlening wordt door het politieke bestuur goedgekeurd.  De raadsleden beslissen ook over aankopen, verkopen, contracten, personeelszaken, bouwwerken, onderhoudswerken, enz. Voor sommige dossiers mogen de lokale besturen zelf voorwaarden en procedures vastleggen, maar bij de meeste beslissingen moeten zij rekening houden met de wetgeving en regelgeving van ons land.  Dat betekent dat de lokale besturen niet altijd zelf keuzes kunnen maken. Dat betekent ook dat sommige beslissingen lang op zich laten wachten omdat er ingewikkelde voorschriften zijn en procedures. Alle beslissingen worden uitgevoerd door de administraties en diensten van het OCMW.  

Wij zijn er voor iedereen

Het OCMW zal iedereen die om hulp komt vragen, proberen te helpen of door te verwijzen.  De wetgeving bepaalt dat wij financiële en individuele hulp enkel mogen bieden aan inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk, maar andere dienstverlening staat open voor iedereen: openbaar computerlokaal ’t Peeseeke, KringKruidenier, ontmoetingsruimte De Cirkel.

Met de OCMW’s van Grobbendonk, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar hebben we een samenwerkingsverband – ISOM[1] – voor:  rechtshulp (zitdagen in 7 partnergemeentes), sociale tewerkstelling en trajectbegeleiding, vrijwilligerswerk, Huis van het Kind Middenkempen en Wegwijzer: integratieproject vreemdelingen.

Arbeid als instrument tegen armoede

Arbeid is een heel krachtig instrument in de strijd tegen armoede.  Daarom zet het OCMW sterk in op trajectbegeleiding van personen die heel moeilijk in het arbeidscircuit geraken.   De bedoeling is om deze mensen te begeleiden, vorming en werk aan te bieden tot ze opnieuw in het gewone economische arbeidscircuit zitten.  Wij doen dit samen met onze partners van ISOM.

Integrale ouderenzorg

Met thuiszorg, dienstencentrum ’t Convent en het bezoekersproject[2] ondersteunen wij senioren die nog thuis wonen.  Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  Dat kan dank zij onder andere poets- en huishoudhulp, vervoer met de minder mobielen centrale, levering van maaltijden aan huis, maar ook actief informeren over premies en tegemoetkomingen.  Het OCMW verhuurt bejaardenwoningen in Herentals en Morkhoven.  Woonzorgcentrum en Groep Assistentiewoningen Sint-Anna zijn bedoeld voor senioren die de overstap naar een residentiële setting zetten.  De assistentiewoningen zijn flats en zijn een ideale tussenstap voor wie geen groot huis meer wil onderhouden, maar toch nog zelfstandig en mobiel is om alleen te wonen. 

Herentals is een “dementievriendelijke gemeente” en heeft heel wat dienstverlening en projecten rond dementie.

Werken of vrijwilliger bij het OCMW?!

Het OCMW heeft meer dan 300 medewerkers in dienst en telt talloze vrijwilligers.  Voor info over werken bij het OCMW: personeelsdienst@omwherentals.be.  Voor info over vrijwilligerswerk: hans.cools@isom.be.  Wie bij ons vrijwilliger wordt, krijgt een “vrijwilligersnota” met alle rechten en plichten.