Op zoek naar een woonzorgcentrum?

Neem deze vragenlijst mee!

Een rusthuis kiezen voor jezelf of voor je ouders is niet gemakkelijk.   Deze vragen kunnen je helpen bij het maken van je  keuze.

Hoe werkt het woonzorgcentrum ?

 • heeft het woonzorgcentrum aparte afdelingen voor bijvoorbeeld bewoners met dementie
 • is er een aangepast bad voor zorgbehoevende bewoners
 • is het meubilair aangepast aan de bewoners
 • wat mag de bewoner meebrengen
 • wordt er voor het slapengaan nog een versnapering aangeboden
 • hoe vaak wordt de kamer gepoetst
 • is er op de kamer aansluiting voor een telefoon, een tv en internet?Hoeveel betaal je hier voor
 • is er een tuin? En is die vrij toegankelijk
 • is er ‘s nachts een verpleegkundige aanwezig
 • is het woonzorgcentrum officieel erkend door het ministerie
 • bij wie kan ik terecht voor vragen en klachten
 • is er een gebruikersraad, bewonersraad, familieraad

Welke afspraken, gewoontes  zijn er?

 • mag en kan de bewoner eten in zijn kamer of in de eetruimte
 • kan de bewoner kiezen tussen warm eten ’s middags of ‘s avonds
 • mogen familie en vrienden de bewoners bezoeken wanneer ze zelf willen
 • mag de bewoner zijn eigen filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging beleven? En zo ja, in welke mate
 • mag de bewoner zelf zijn huisarts kiezen
 • wordt er rekening gehouden met de gewoontes van de bewoner? Eten, slapen, …
 • mag de bewoner een huisdier meenemen
 • mag de bewoner gaan logeren bij familie
 • mag de bewoner een fiets, auto behouden

Kostprijs

 • wordt er een waarborg gevraagd
 • hoeveel betaal je per dag en wat is inbegrepen in de dagprijs
 • moet er worden bijbetaald voor was, kapper, pedicure, kiné, remgelden, incontinentie-materiaal, …? En hoeveel
 • is er een proeftermijn voorzien
 • wordt er een contract opgesteld
 • als je een tijd afwezig bent – bijvoorbeeld bij opname in een ziekenhuis – wordt de dagprijs dan verminderd
 • hoeveel dagen wordt er aangerekend na overlijden

Waar kun je nog op letten?

 • let op de houding van het personeel en de sfeer: wordt er geklopt voor het binnengaan
 • hoe worden de bewoners aangesproken
 • hoe zien de bewoners eruit
 • krijg je duidelijke antwoorden op je vragen
 • vraag een rondleiding in het rusthuis : let op netheid, frisheid en sfeer, zegt het personeel goeiendag
 • vraag een reglement van orde en een overeenkomst om thuis te lezen.  Laat je niet overrompelen door de charmes van het personeelslid
 • heldere, eenvoudige directe antwoorden zijn een positieve indicatie
 • rond de pot draaien, algemeenheden, wrevel en te weinig tijd zijn negatieve indicaties.