Voetverzorging voor senioren

Op dit moment nemen we geen nieuwe klanten aan voor voetverzorging. U kunt u wel op de wachtlijst inschrijven.

Lokaal dienstcentrum Convent 2 biedt professionele voetverzorging aan op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen, telkens in de namiddag. Huisbezoeken kunnen voor personen die niet naar het dienstencentrum kunnen komen.  Er is een wachttijd van 6 weken voor nieuwe aanvragers. 

Voorwaarden

  • inwoner zijn van Herentals, Morkhoven of Noorderwijk
  • 60 jaar zijn of ouder

Kostprijs

  • 11 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming (vroeger WIGW of OMNIO-statuut)
  • 16 euro voor andere personen
  • voor huisbezoeken wordt 3 euro extra gerekend. 

Vraag bij uw ziekenfonds of ze een tussenkomst geven.

Procedure

  • Nog geen klant? Maak een afspraak: klik op de knop of bel 014-28 20 00. Breng een klever mee van uw ziekenfonds!
  • Bent u al klant? Om een voetverzorging te reserveren, moet u bellen naar 014-28 20 00.

Dit moet u melden aan de voetverzorger!

  • diabetes (suikerziekte)
  • besmettelijke ziekte
  • bloedverdunners

Als u complexe voetproblemen hebt, dan zal de voetverzorgster u doorverwijzen naar een podoloog of arts.