Voetverzorging voor senioren

In lokaal dienstcentrum 't Covent kunnen senioren (60-plussers) uit Herentals, Morkhoven en Noorderwijk terecht voor een professionele voetverzorging. De voetverzorging wordt gepland op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen, telkens in de namiddag. Huisbezoeken kunnen voor personen die niet naar het dienstencentrum kunnen komen.  Er is een wachttijd van 6 weken voor nieuwe aanvragers. 

Kostprijs

  • 11 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming (vroeger WIGW of OMNIO-statuut)
  • 16 euro voor andere personen
  • voor huisbezoeken wordt 3 euro extra gerekend. 

Vraag bij je ziekenfonds of ze een tussenkomst voorzien.

Aanvragen?

  • afspraak maken bij het onthaal van het dienstencentrum, Begijnhof 17 in Herentals.  Breng een klever mee van jouw ziekenfonds!
  • afspraak maken via voetverzorging@ocmwherentals.be

Dit moet je melden aan de voetverzorger!

  • diabetes (suikerziekte)
  • besmettelijke ziekte
  • bloedverdunners

Als je complexe voetproblemen hebt, dan zal de voetverzorgster je doorverwijzen naar een podoloog of arts.