Visvijver Diependaal

In de wijk Diependaal ligt een mooie visvijver waar iedereen mag komen vissen. Je moet wel een patent kopen om er te mogen vissen. De vijver is in 2016 hersteld door enkele geëngageerde buurtbewoners, team groepswerk De Link en het stadsbestuur van Herentals.

Locatie

Je vindt de vijver aan het einde van de Handboogstraat. Je kunt er ook naartoe wandelen van aan het buurthuis van Diependaal (Musketstraat 100) of van aan het einde van de Schutterstraat.

Een vispatent kopen?

Een vispatent kost 10 euro per jaar voor inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk en 15 euro voor niet-inwoners. Kinderen tot 12 jaar en houders van een vrijetijdspas betalen slechts 7 euro.

Je kan je patent rechtstreeks kopen bij de buurtvrijwilligers die je regelmatig aan de visvijver zal zien. Je kan ook een patent kopen bij de dienst participatie & preventie, na afspraak. Neem contact op met sofieroofthooft@ocmwherentals.be, 014-24 66 90.