Verwarmingstoelage

Wie een beperkt inkomen heeft en zijn woning verwarmt met mazout (= huisbrandolie of stookolie), lamppetroleum (type c) of bulkpropaangas kan een verwarmingstoelage aanvragen van het Sociaal Verwarmingsfonds.    Je krijgt 0,14 tot 0,20 euro per liter, naargelang de prijs die je hebt betaald. De toelage is voor maximum 1.500 liter per stookseizoen en per gezin.

Voorwaarden

Je moet behoren tot één van deze 3 categorieën:

  • Categorie 1:  je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering én je inkomen zit onder het grensbedrag.
  • Categorie 2: je hebt een laag inkomen. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x 3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning telt mee.
  • Categorie 3: je hebt schuldoverlast en zit in een regeling van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling + je kunt je verwarmingsfactuur niet betalen.

Procedure

Je moet de aanvraag altijd doen via het OCMW van de gemeente waar je woont binnen de 60 DAGEN na de levering. De datum op de factuur is bewijs.

Wat meebrengen?

  • leveringsfactuur of leveringsbon
  • identiteitskaart + bewijs van gezinsinkomen (= recentste aanslagbiljet, recentste loonfiche, recentste attest van sociale uitkering)
  • voor categorie 3: de beslissing van collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die jouw schuldbemiddeling verricht.

Wist je dit?

Je kunt je verwarmingsfactuur ook spreiden. Dan moet je niet zoveel in één keer betalen, maar kun je toch profiteren van de lagere prijs voor grote hoeveelheden. Vraag bij de sociale dienst na hoe je dit moet doen.