Vacature voor 2,5 maatschappelijk werkers

niveau B, voltijds / deeltijds, contractueel, wervingsreserve van twee jaar

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als maatschappelijk werker (m/v).

functiebeschrijving
 • Als maatschappelijk werker verzekert u het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving en hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren. U stelt daarvoor diagnoses en een hulpverleningsplan op en geeft psychosociale begeleiding aan de cliënt. 
aanwervingsvoorwaarden
 • U heeft een bachelordiploma of gelijkwaardig van maatschappelijk assistent of bachelor in de sociale gezondheidszorg. Laatstejaarsstudenten maatschappelijk werk worden ook toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidaatstelling een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van 5 maanden zullen deelnemen aan hun eindexamens.

 • U slaagt voor de selectieprocedure:

  • een schriftelijke test op 2 april 2019 (18 uur);

  • een interview op 23 april 2019

wij bieden
 • een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen,
 • maaltijdcheques,
 • mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer),
 • Aan de functie van maatschappelijk werker is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in het niveau B1 bedraagt minimum 29.529,37 euro en maximum 39.856,115 euro.
solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 8 maart 2019 aan:
OCMW - Vast bureau
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

of info@ocmwherentals.be