Financiële tussenkomst voor verblijf in woonzorgcentrum

In een woonzorgcentrum betaalt u een dagprijs.  In die dagprijs zitten normaal gezien alle kosten van het verblijf, voor sommige diensten wordt extra gerekend.

Kunt u de factuur van het woonzorgcentrum niet of niet volledig betalen?

Het OCMW kan een tussenkomst geven in de opnamekosten.  Een maatschappelijk werker doet een financieel onderzoek en bekijkt of een tussenkomst mogelijk is.  Wettelijk gezien mag het OCMW de partner of kinderen om een financiële tussenkomst vragen. Dit noemt men “onderhoudsplicht”.  Het OCMW van Herentals past deze regeling in principe niet toe, maar zal bij onduidelijkheden of schenkingen wel een onderzoek doen. Voor juridische vragen over onderhoudsplicht, erfenis,… kunt u gratis terecht bij de juristen van het Herentalse OCMW.   

Procedure

Meld u aan bij de sociale dienst van het OCMW (telefonisch of ter plaatse).  De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie. Indien u eigen middelen hebt, dan moeten die worden gebruikt om de kosten te betalen. 

Wat brengt u mee? 

  • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden
  • de identiteitskaart van de bewoner en de familieleden.