Financiële tussenkomst voor verblijf in woonzorgcentrum

In een woonzorgcentrum betaal je een dagprijs.  In die dagprijs zitten normaal gezien alle kosten van het verblijf. Voor sommige diensten wordt extra gerekend.

Kun je de factuur van het woonzorgcentrum niet of niet volledig betalen?

Het OCMW kan een tussenkomst geven in de opnamekosten.  Een maatschappelijk werker doet een financieel onderzoek en bekijkt of een tussenkomst mogelijk is.  Wettelijk gezien mag het OCMW de partner of kinderen om een financiële tussenkomst vragen. Dit noemt men “onderhoudsplicht”.  Het OCMW van Herentals past deze regeling in principe niet toe, maar zal bij onduidelijkheden of schenkingen wel een onderzoek doen.

Voor juridische vragen over onderhoudsplicht en erfenis kun je gratis terecht bij de juristen van het Herentalse OCMW of de advocaten van de Commissie Juridische Bijstand.   

Procedure

Meld je aan bij de sociale dienst van het OCMW.  De maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie. Indien je eigen middelen hebt, dan moeten die worden gebruikt om de kosten te betalen. 

Wat breng je mee? 

  • een overzicht van het volledige gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden
  • de identiteitskaart van de bewoner en de familieleden.