Thuiszorg

Thuiszorgdiensten zijn bedoeld voor personen die door ziekte, ouderdom, handicap, een ongeval of een andere situatie zelf niet meer kunnen instaan voor hun huishouden.  Dit kan tijdelijk of permanent zijn.  Thuiszorgdiensten worden aangeboden door ziekenfondsen, vzw’s, PWA, privédiensten, Thuiszorg Kempen,... Voorbeelden zijn:

Voorwaarden

Thuiszorgdiensten zijn niet gratis.  Voor de berekening wordt soms naar je inkomen gekeken, voor andere diensten geldt een vaste prijs.  Voor heel wat thuiszorgdiensten kun je premies en subsidies aanvragen. Vraag dus zeker na of je er recht op hebt!

Senioren die meer info willen over premies en subsidies kunnen een huisbezoek aanvragen van het bezoekersteam van het OCMW: 014-28 20 00.