Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

vroeger tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood - vroeger tegemoetkoming hulp aan bejaarden - is een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid voor personen van 65 jaar of ouder die een handicap of gezondheidsproblemen hebben waardoor ze een verminderde graad van zelfredzaamheid hebben en hierdoor veel kosten hebben.

Voorwaarden

  • Minstens 65 jaar zijn
  • je handicap moet erkend worden door de federale overheid sociale zekerheid
  • je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (= invloed van je handicap op het dagelijkse leven)
  • je moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • je gezinsinkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met pensioen, vervangingsinkomen, beroepsinkomsten, eigendommen, verkoop of schenking van eigendommen, ….

Samen met andere tegemoetkomingen aanvragen?

Deze tegemoetkoming kun je cumuleren met de zorgverzekering en het basisondersteuningsbudget.  De tegemoetkoming is niet cumuleerbaar met een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming.

Hoe aanvragen?

Je kunt dit zorgbudget enkel online aanvragen. Je kunt dit zelf doen of een afspraak maken bij het stadsloket of in dienstencentrum ’t Convent.  De aanvraag kan ook gedaan worden door een andere persoon dan de persoon voor wie de tegemoetkoming bedoeld is. De aanvrager hoeft dan zelf niet mee te komen naar het stadsloket.  Als je situatie financieel verandert of als je zelfredzaamheid achteruit gaat, dan kan er een herziening worden aangevraagd.

Meebrengen?

  • identiteitskaart
  • bankrekeningnummer
  • naam huisarts