Tegemoetkoming voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen een tegemoetkoming krijgen indien de handicap erkend is door de FOD Sociale Zekerheid - Dienst personen met een handicap. Om recht te hebben op de tegemoetkoming, moet u minstens 21 jaar oud zijn.

Er zijn twee soorten tegemoetkomingen:

  • Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT): Als uw verdiensten met minstens tweederde verminderd is, kunt u recht hebben op een IVT. Het bedrag van de IVT is afhankelijk van uw gezinscategorie en het inkomen van uw huishouden. 
  • Integratietegemoetkoming (IT): Om recht te hebben op de IT moet u minstens zeven punten behalen voor zelfredzaamheid. Het bedrag voor de IT is afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid en het inkomen van uw huishouden. 

Procedure

U vraagt de tegemoetkoming aan via het stadsloket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Wat brengt u mee?

  • Uw identiteitskaart
  • Uw bankrekeningnummer
  • Naam van uw huisarts