Tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen recht hebben op diverse tegemoetkomingen

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Dit is een federale tegemoetkoming voor personen met een handicap die niet genoeg inkomen kunnen verwerven door hun handicap.  Er zijn 3 categorieën, afhankelijk van je gezinssituatie. Dit zijn de maximum jaarbedragen vanaf 1 april 2016:

  • Categorie A: 6.673,00 euro
  • Categorie B: 10.009,56 euro
  • Categorie C: 13.346,08 euro

LET OP:  je moet deze tegemoetkoming aanvragen voor je 65 jaar wordt!

Integratietegemoetkoming

Dit is een federale tegemoetkoming voor personen met een beperking.  Er zijn 5 categorieën, afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid.   De bedragen zijn jaarbedragen (geldig vanaf 1 april 2016):

  • Categorie 1 (7-8 punten) :1.148,76 euro
  • Categorie 2 (9-11 punten): 3.914,52 euro
  • Categorie 3 (12-14 punten : 6.254,92 euro
  • Categorie 4 (15-16 punten) : 9.112,63 euro
  • Categorie 5 (17-18 punten) :10.337,70 euro.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met jouw inkomen en dat van je partner.

Voorwaarden voor de integratietegemoetkoming: je bent ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar, je hebt extra kosten door de vermindering van je zelfredzaamheid voor o.a. verplaatsen, eten, koken, verzorgen en aankleden, huishoudelijke taken, gevaar inschatten en vermijden, spreken en contacten onderhouden, je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente waar je de tegemoetkoming aanvraagt, je verblijft permanent in België .

Meer info

FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap, Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 (bus 150), 1000 Brussel.  Tel. 0800-987 99 (gratis nummer) - www.handicap.fgov.be .