Sport voor senioren

Sportactiviteiten van stedelijke sportdienst

De Herentalse sportdienst organiseert vaste sportactiviteiten voor senioren én initiatiereeksen.

 • Aquagym in het Netepark op maandagen van 15.15 uur tot 16 uur en van 16.15 uur tot 17 uur.  Prijs: 3,20 euro per les.
 • Aquafitness 55+ in het Netepark op vrijdag van 14 tot 14.50 uur.  Prijs: 3,20 euro per les.
 • Easy Fit 55+ in sporthal De Vossenberg op woensdag van 9 tot 10 uur.  Prijs: 3,20 euro per les.  Een sportelkaart kost 27 euro voor 10 lessen.
 • Fit Plus 55+ in sporthal De Vossenberg op woensdag van 10.15 uur tot 11.15 uur. Prijs: 3,20 euro per les. Een sportelkaart kost 27 euro voor 10 lessen.
 • Nordic walking (wandelen met stokken). Start aan de inkom van het Netepark op dinsdag om 10 uur. Er zijn geen wandelingen in juli en augustus. De les is gratis. U betaalt 2 euro voor de huur van de stokken.

Sportieve activiteiten in ‘t Convent

Dienstencentrum ’t Convent biedt aan senioren allerhande cursussen en activiteiten aan waaronder ook sportieve lessenreeksen oosterse bewegingsleer en petanque. Info: 014-28 20 00 of dienstencentrum@ocmwherentals.be

Vrijetijdspas = goedkoper sporten

 • 50 % korting op tienbeurtenkaart Netepark
 • 50 % korting op het lidgeld van de badmintonclub van Herentals en Noorderwijk
 • 75 % korting op het lidgeld van Jogclub Herentals
 • 50 % korting op lidgeld van Wandelclub Herentals.

De Vrijetijdspas is er voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Het attest krijgt u bij uw ziekenfonds.

Sporten in clubverband

 • Bij de Herentalse sportdienst kan u een sportgids opvragen waarin alle sportclubs vermeld staan die zijn aangesloten bij de Herentalse Sportraad.
 • Heel wat seniorenverenigingen uit Herentals, Morkhoven en Noorderwijk organiseren zelf sportieve activiteiten.
 • Voor andere clubs kan u best even zoeken op internet of in de Gouden Gids.