Sport voor senioren

Sportactiviteiten van stedelijke sportdienst

De Herentalse sportdienst organiseert vaste sportactiviteiten voor senioren én initiatiereeksen.

 • Aquagym in Netepark op maandagen van 15.15 tot 16 uur en van 16.15 tot 17 uur.  Prijs: 3,20 euro per les
 • Aquafitness voor senioren in Netepark op vrijdag van 14 tot 14.50 uur.  Prijs: 3,20 euro per les
 • Fitness voor senioren in sporthal De Vossenberg op woensdag van 10 tot 11 uur.  Prijs: 3,20 euro per les.  Een sportelkaart kost 27 euro voor 10 lessen 
 • Nordic walking (wandelen met stokken).  Start aan inkom Netepark op dinsdag om 10 uur.  Er zijn geen wandelingen in juli en augustus.  De les is gratis.  U betaalt voor de huur van de stokken 2 euro.

Sportieve activiteiten in ‘t Convent

Dienstencentrum ’t Convent biedt aan senioren allerhande cursussen en activiteiten waaronder ook sportieve lessenreeksen oosterse bewegingsleer en petanque. Info: 014-28 20 00 of dienstencentrum@ocmwherentals.be

Vrijetijdspas = goedkoper sporten

 • 50 % korting op tienbeurtenkaart Netepark
 • 50 % korting op het lidgeld van de badmintonclub van Herentals en Noorderwijk
 • 75 % korting op het lidgeld van Jogclub Herentals
 • 50 % korting op lidgeld van Wandelclub Herentals.

De Vrijetijdspas is er voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.  Het attest krijgt u bij uw ziekenfonds.

Sporten in clubverband

 • bij de Herentalse sportdienst kun je een sportgids downloaden of opvragen waarin alle sportclubs vermeld staan die zijn aangesloten bij de Herentalse Sportraad. http://wiki.herentals.be/sportgids/node/49601
 • heel wat seniorenverenigingen uit Herentals, Morkhoven en Noorderwijk organiseren zelf sportieve activiteiten
 • voor andere clubs kun je best even zoeken op internet of in de Gouden Gids.